A A A

O NAS

 Jarosławskie Stowarzyszenie Przewodników Turystycznych i Pilotów Wycieczek zrzesza przewodników, pilotów i sympatyków. Są to ludzie z różnych środowisk i różnych zawodów a wszystkich razem łączy jedno - pasja i zamiłowanie do turystyki. Nasi przewodnicy i piloci wycieczek to dobrze wyszkolona kadra, która ma duże doświadczenie praktyczne w prowadzeniu wycieczek i kwalifikowanych imprez turystycznych.

      Współpracujemy z jednostkami samorządu terytorialnego i podległymi im jednostkami, zajmującymi się kulturą, promocją oraz współpracujemy z licznymi Biurami Podróży.

Naszym celem jest promowanie turystyki i dorobku kulturalnego naszej „Małej Ojczyzny” wśród dzieci i młodzieży jak i mieszkańców Jarosławszczyzny oraz odwiedzających nas gości i turystów.

    Specjalizujemy się w opracowywaniu programów imprez turystycznych i wycieczek turystyki kwalifikowanej dla grup zorganizowanych i turystów indywidualnych oraz w profesjonalnym świadczeniu usług przewodnickich i pilotowaniu wycieczek na rozległym obszarze uprawnień.

Przewodnictwo:

Miasta i regiony geograficzne województwa podkarpackiego m.in. Bieszczady, Beskid Niski, Pogórze Przemyskie, Pogórze Dynowskie, Pogórze Strzyżowskie, Pogórze Ciężkowickie, Roztocze, Grzęda Sokalska, Kotlina Hrubieszowska, Pieniny, Podhale jak również Bieszczady Ukraińskie.

Pilotaż:

Miasta i regiony turystyczne Polski oraz krajów Europy Środkowo – Wschodniej, tj. Ukraina, Słowacja, Czechy, Węgry, Austria, Rumunia, Niemcy, Litwa, Łotwa, Estonia.

Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej. Nasi przewodnicy i piloci świadczą usługi na własną odpowiedzialność na zasadach umowy cywilno-prawnej, umowy zlecenie lub prowadzą własną działalność gospodarczą.