A A A

Muzeum w Jarosławiu oficjalnie działa od 1925 roku, choć już od 1902 roku, z myślą o muzeum, urzędnicy Magistratu, a przede wszystkim Felicjan Tadeusz Papara zaczęli gromadzić dokumenty i pamiątki związane z historią miasta. Muzeum miało kilka siedzib, początkowo mieściło się w Ratuszu, w latach 1938 - 1945 w kamienicy Attavantich (Rynek 5). Po wojnie na potrzeby Muzeum oddano kamienicę Orsettich jedną z najpiękniejszych późnorenesansowych budowli mieszczańskich w Polsce. Swój wygląd i nazwę kamienica zawdzięcza Wilhelmowi Orsettiemu, który nabył ją w 1 połowie XVII wieku. Do zakupu skłoniła tego bogatego kupca i bankiera krakowskiego, Włocha z pochodzenia, bardzo wysoka ranga handlowa Jarosławia.

https://www.muzeum-jaroslaw.pl/index.php