Galeria

Niedzielne wędrówki z przewodnikiem po Jarosławiu - Jarosławski Szlak Miejsc Pamięci Narodowej - cz.1 Harcerstwo (26.07.2015r.)


Na ostatnią niedzielę lipca zaplanowaliśmy bardzo ciekawy szlak na wędrówkę. Tym razem poznaliśmy historię jarosławskiego harcerstwa, jego wkład w walkę o wolną Polskę. Cały szlak został podzielony na cztery części.

Na wstępie przewodniczka Małgorzata Jaworowska przedstawiła rys historyczny organizacji, genezę jej powstania oraz początki w Polsce i Jarosławiu.

Drugi etap to miejsca związane z harcerstwem w czasie kiedy Polska była pod zaborami. W związku z tym przeszliśmy pod budynek dawnego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, gdzie została przedstawiona historia powstania Towarzystwa i jego związki z harcerstwem. Następnie wyruszyliśmy na ul. 3-go Maja. Tam przy dawnym Gimnazjum Męskim Nr 1 im. J. Piłsudskiego zapoznaliśmy się z historią powstania szkoły oraz harcerskich drużyn męskich. Zostały również przedstawione sylwetki harcerzy należących do tych drużyn, którzy brali udział w walce o wolną Polskę w Legionach, a następnie pospieszyli na obronę Lwowa. Niektórzy z nich oddali to co najcenniejsze  - życie i dziś spoczywają na Cmentarzu Orląt lub Cmentarzu Janowskim  we Lwowie.

Niemałe zdziwienie wśród uczestników wywołała informacja, że w parku miejskim na Olszanówce została zasadzona „Dębowa Aleja Wolności”, która istnieje do dziś. Posadziła ją młodzież wszystkich jarosławskich szkół, w pierwszą rocznice uzyskania niepodległości w dniu 03.05.1919r.

Trzecia część to harcerstwo żeńskie działające między innymi przy Prywatnym Gimnazjum Żeńskim im. J. Słowackiego. Przewodniczka w skrócie zapoznała uczestników z historią Gimnazjum i drużyn żeńskich działających w tym okresie w Jarosławiu oraz przybliżyła ich wkład w walce o wolną Polskę.

Następnie przeszliśmy pod budynek, w którym mieszkała dh. komendantka Stanisława Żmudzińska, osoba niezwykle zasłużona dla jarosławskiego harcerstwa – między innymi fundatorka Hufca ZHP przy ul. Sienkiewicza. Wspomnienia o dh. Stanisławie Żmudzińskiej wprowadziły nas w czwarty etap szlaku to jest okres II wojny światowej i czas okupacji.

Uczestnikom zostały przybliżone postacie Romana i Jana Prośba oraz młodzieży, która została aresztowana w jarosławskiej budowlance przez gestapo i znalazła się w pierwszym transporcie tzw. tarnowskim, który przybył do Oświęcimia.

Przewodniczka opowiedziała przepiękną historie wielkiej miłości Mietka Galińskiego i Mali, zrodzonej w nieludzkich warunkach, a także przybliżyła postać Mieczysława Popkiewicza, który również znalazł się w pierwszym transporcie tarnowskim.  Przeżył gehennę obozową, trafił zarówno do Oświęcimia jak i Neuenngamme Hamburg, a zginął 2 dni przez ogłoszeniem kapitulacji i to nie w obozie lecz na morzu. Po drodze idąc szlakiem  cały czas przejawiała się postać Frantza Szmita – a to dawna szkoła budownictwa, a to fabryka wstążek i wreszcie budynek dawnego Gestapo – tam została przybliżona postać tzw. jarosławskiego kata.

Następnie uczestnicy przeszli pod obecny Hufiec ZHP im. Czesławy Romany Puzon ps.: „Baśka”, gdzie znajdują się pamiątkowe tablice poświęcone harcerzom, którzy zginęli o wolną i niepodległą Ojczyzne w okresie II wojny Światowej i okupacji. Przewodniczka zwróciła uwagę, że nie ma tablicy poświęconej harcerzom poległym w czasie, kiedy po 100 latach niewoli Zmartwychwstała Niepodległa Polska oraz tym co walczyli o polski Lwów – to zadanie dla obecnego pokolenia harcerzy.

Spod Komendy Hufca przeszliśmy pod pomnik Czesławy Romany Puzon ps. „Baska”, który  znajduje się w parku nazwany jej imieniem. Tam została przybliżona uczestnikom wędrówek postać „Baśki” oraz przewodniczka omówiła i wskazała kamienicę, w której  mieszkała.

Przy pomniku zostały również omówione symbole harcerskie jak lilijka, krzyż harcerski, przedstawiono historię pozdrowienia czuwaj oraz historię powstania hymnu harcerskiego.

 

Na koniec wędrówki, uczestnicy w nagrodę za wytrwałość (a szlak był długi) mieli możliwość zobaczenia całej trasy którą przeszli z góry czyli z wieży ratuszowej. W wędrówce uczestniczyło ok. 70 osób. Bardzo dziękujemy za zainteresowanie i zapraszamy na następne wędrówki w dniu 02.08.2015r. Tym razem przewodnicy zapraszają na spacer „Szlakiem Chasydzkim”.

 

Zdjęcia w wykonaniu Magdaleny Rożek: https://goo.gl/photos/yL42L3YqAAVQw6Lx9

 

Jarosławscy harcerze pochowani na Cmentarzu Oląt Lwowskich: https://goo.gl/photos/z3HUX24sZqighv3A8