UWAGA:

Imprezy odbędą się w przypadku złagodzenia obowiązujących przepisów związanych z sytuacją epidemiologiczną. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany terminu lub rezygnacji z imprezy. Szczegóły imprez na bieżąco będą dodawane i aktualizowane

A A A

Jarosławskie Stowarzyszenie Przewodników Turystycznych i Pilotów Wycieczek

oraz

Klub Górski KUKLIK w Jarosławiu przy O/PTTK Rzeszów

 

zapraszają na rajd

 

”Beskid Wyspowy - zakończenie sezonu”

w dniach 29-30.10.2022r.

PROGRAM:

29.10. (sobota)

Wyjazd z parkingu przed Halą Sportową MOSIR, ul. Sikorskiego o godz. 5.00 (zbiórka o godz. 4.45). Przejazd na trasie: Jarosław – Tymbark.

Przejście górskie: Tymbark – Stronia– Kostrza (720 m. n. p. m.)  – Jodłownik.

Zakwaterowanie (Mszana Dolna), obiadokolacja wieczór z gitarą.

Czas przejścia ok. 5 godz., 17 pkt GOT

 

30.10. (niedziela)

Śniadanie. Przejście górskie: Mszana Dolna – Adamczykowa (612 m. n. p. m.) – Potaczkowa (745 m. n. p. m.) –Raba Niżna.

Czas przejścia ok. 3 godz., 13pkt GOT

 

Powrót do Jarosławia około godziny 20002100.

 

Przewidywany koszt wyjazdu:

- 280 zł - członkowie PTTK i członkowie JSPTiPW

- 300 zł - pozostali uczestnicy

 

W ramach wpisowego: przejazd, obsługa przewodnicka, nocleg,  obiad, śniadanie, ubezpieczenie NNW dla członków PTTK.

Osoby nie będące członkami PTTK, ubezpieczają się we własnym zakresie. Zgłoszeń należy dokonywać telefonicznie do dnia 24.10.2022 r. pod nr tel.  664-813-977. Osoby, które zgłosiły swój udział zobowiązane są do wpłaty należności. Wpłat należy dokonywać przelewem na konto Stowarzyszenia BS/O Jarosław nr konta
26 9096 0004 2001 0022 8925 0001 z dopiskiem „Beskid Wyspowy”. Brak wpłaty będzie skutkował wykreśleniem z listy uczestników. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany trasy oraz nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia i zmiany wynikłe w trakcie imprezy z przyczyn od niego niezależnych. Uczestnicy powinni mieć ubiór i obuwie stosowne do panujących warunków.

Ilość miejsc ograniczona!  Rajd odbędzie się przy minimum 16 osobach.

Prowadzący: A. Piotrowski, L. Misiąg.


Szlakiem murowanych świątyń jarosławskiego Zasania

w dniu 20 sierpnia 2022 r. (sobota)


Wyjazd o godz. 8:00 parking MOSiR w Jarosławiu. Zwiedzanie zabytkowych, murowanych świątyń oraz innych obiektów historycznych leżących po prawej stronie Sanu w powiecie jarosławskim.

Rzeka San i most na Sanie – 3 przęsła zalewowe z zabytkowego mostu znad Wisły we Fordonie.

Surochów - Cerkiew/ kościół pw. św. Michała Archanioła - największa kubaturowa świątynia na Podkarpaciu. Obszar podworski - miejsce urodzenia komediopisarza Aleksandra Fredry.

Wietlin - Cerkiew greckokatolicka Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Wietlinie. Po 1947 cerkiew przejęta przez kościół rzymskokatolicki. Od 1993 współużytkowana ponownie przez grekokatolików.

Wysocko - Pałac Zamoyskich z lat 20. XVIII wieku z zewnątrz, Aleja Lipowa – z czasów Jana III Sobieskiego, kuźnia wraz ze stajnią z tego okresu. Park Dworski założony w XVII wieku. Cerkiew greckokatolicka z 1889 roku, obecnie użytkowana jako kościół rzymskokatolicki.

Laszki - Rzymskokatolicki kościół parafialny pw. św. Zofii i św. Szczepana, zbudowany według projektu Teodora Talowskiego głównie dzięki Zamoyskim.

Miękisz Stary - Stara drewniana cerkiew Opieki Matki Bożej. Od 1947 obiekt nieczynny kultowo. Pomnik Pamięci Poległych Lotników we wrześniu 1939 roku.

Miękisz Nowy - kościół pw. Matki Bożej Śnieżnej z zabytkowymi dzwonami, niemiecki nasyp kolejowy.

Korzenica - największy cmentarz wojenny z 1915 roku w powiecie jarosławskim.

Ryszkowa Wola - cerkiew/kościół pw. św.św. Piotra i Pawła.

Zapałów - jedyna w powiecie murowana cerkiew prawosławna pw. św.św. Kosmy i Damiana.

Powrót do Jarosławia w godzinach wieczornych.

Cena imprezy:

55 zł dla niezrzeszonych

50 zł dla członków JSPTiPW i Koło PTTK Jarosław (z opłaconymi składkami)


Cena obejmuje: koszt transportu, ubezpieczenie NNW, opiekę pilota i przewodnika, datki.

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany trasy i kolejności zwiedzania oraz nie ponosi odpowiedzialności za
utrudnienia i zmiany wynikłe w trakcie imprezy z przyczyn od niego niezależnych. Zgłoszenia przyjmowane będą pod nr tel. 791 505 500 do dnia 15.08.2022 r. Wpłaty przyjmowane będą przelewem na konto Stowarzyszenia BS/O Jarosław nr konta: 26 9096 0004 2001 0022 8925 0001 z dopiskiem Zasanie. Warunkiem uczestnictwa jest wpłata pełnej kwoty do dnia 15.08.2022 r. Wycieczka odbędzie się przy minimum 25 uczestnikach.