UWAGA:

Imprezy odbędą się w przypadku złagodzenia obowiązujących przepisów związanych z sytuacją epidemiologiczną. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany terminu lub rezygnacji z imprezy. Szczegóły imprez na bieżąco będą dodawane i aktualizowane

A A A

Jarosławskie Stowarzyszenie Przewodników Turystycznych i Pilotów Wycieczek

oraz

Klub Górski KUKLIK w Jarosławiu przy O/PTTK Rzeszów

 

zapraszają na rajd

 

”Beskid Wyspowy - zakończenie sezonu”

w dniach 29-30.10.2022r.

PROGRAM:

29.10. (sobota)

Wyjazd z parkingu przed Halą Sportową MOSIR, ul. Sikorskiego o godz. 5.00 (zbiórka o godz. 4.45). Przejazd na trasie: Jarosław – Tymbark.

Przejście górskie: Tymbark – Stronia– Kostrza (720 m. n. p. m.)  – Jodłownik.

Zakwaterowanie (Mszana Dolna), obiadokolacja wieczór z gitarą.

Czas przejścia ok. 5 godz., 17 pkt GOT

 

30.10. (niedziela)

Śniadanie. Przejście górskie: Mszana Dolna – Adamczykowa (612 m. n. p. m.) – Potaczkowa (745 m. n. p. m.) –Raba Niżna.

Czas przejścia ok. 3 godz., 13pkt GOT

 

Powrót do Jarosławia około godziny 20002100.

 

Przewidywany koszt wyjazdu:

- 280 zł - członkowie PTTK i członkowie JSPTiPW

- 300 zł - pozostali uczestnicy

 

W ramach wpisowego: przejazd, obsługa przewodnicka, nocleg,  obiad, śniadanie, ubezpieczenie NNW dla członków PTTK.

Osoby nie będące członkami PTTK, ubezpieczają się we własnym zakresie. Zgłoszeń należy dokonywać telefonicznie do dnia 24.10.2022 r. pod nr tel.  664-813-977. Osoby, które zgłosiły swój udział zobowiązane są do wpłaty należności. Wpłat należy dokonywać przelewem na konto Stowarzyszenia BS/O Jarosław nr konta
26 9096 0004 2001 0022 8925 0001 z dopiskiem „Beskid Wyspowy”. Brak wpłaty będzie skutkował wykreśleniem z listy uczestników. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany trasy oraz nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia i zmiany wynikłe w trakcie imprezy z przyczyn od niego niezależnych. Uczestnicy powinni mieć ubiór i obuwie stosowne do panujących warunków.

Ilość miejsc ograniczona!  Rajd odbędzie się przy minimum 16 osobach.

Prowadzący: A. Piotrowski, L. Misiąg.