UWAGA:

Imprezy odbędą się w przypadku złagodzenia obowiązujących przepisów związanych z sytuacją epidemiologiczną. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany terminu lub rezygnacji z imprezy. Szczegóły imprez na bieżąco będą dodawane i aktualizowane

A A A


Szlakiem murowanych świątyń jarosławskiego Zasania

w dniu 20 sierpnia 2022 r. (sobota)


Wyjazd o godz. 8:00 parking MOSiR w Jarosławiu. Zwiedzanie zabytkowych, murowanych świątyń oraz innych obiektów historycznych leżących po prawej stronie Sanu w powiecie jarosławskim.

Rzeka San i most na Sanie – 3 przęsła zalewowe z zabytkowego mostu znad Wisły we Fordonie.

Surochów - Cerkiew/ kościół pw. św. Michała Archanioła - największa kubaturowa świątynia na Podkarpaciu. Obszar podworski - miejsce urodzenia komediopisarza Aleksandra Fredry.

Wietlin - Cerkiew greckokatolicka Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Wietlinie. Po 1947 cerkiew przejęta przez kościół rzymskokatolicki. Od 1993 współużytkowana ponownie przez grekokatolików.

Wysocko - Pałac Zamoyskich z lat 20. XVIII wieku z zewnątrz, Aleja Lipowa – z czasów Jana III Sobieskiego, kuźnia wraz ze stajnią z tego okresu. Park Dworski założony w XVII wieku. Cerkiew greckokatolicka z 1889 roku, obecnie użytkowana jako kościół rzymskokatolicki.

Laszki - Rzymskokatolicki kościół parafialny pw. św. Zofii i św. Szczepana, zbudowany według projektu Teodora Talowskiego głównie dzięki Zamoyskim.

Miękisz Stary - Stara drewniana cerkiew Opieki Matki Bożej. Od 1947 obiekt nieczynny kultowo. Pomnik Pamięci Poległych Lotników we wrześniu 1939 roku.

Miękisz Nowy - kościół pw. Matki Bożej Śnieżnej z zabytkowymi dzwonami, niemiecki nasyp kolejowy.

Korzenica - największy cmentarz wojenny z 1915 roku w powiecie jarosławskim.

Ryszkowa Wola - cerkiew/kościół pw. św.św. Piotra i Pawła.

Zapałów - jedyna w powiecie murowana cerkiew prawosławna pw. św.św. Kosmy i Damiana.

Powrót do Jarosławia w godzinach wieczornych.

Cena imprezy:

55 zł dla niezrzeszonych

50 zł dla członków JSPTiPW i Koło PTTK Jarosław (z opłaconymi składkami)


Cena obejmuje: koszt transportu, ubezpieczenie NNW, opiekę pilota i przewodnika, datki.

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany trasy i kolejności zwiedzania oraz nie ponosi odpowiedzialności za
utrudnienia i zmiany wynikłe w trakcie imprezy z przyczyn od niego niezależnych. Zgłoszenia przyjmowane będą pod nr tel. 791 505 500 do dnia 15.08.2022 r. Wpłaty przyjmowane będą przelewem na konto Stowarzyszenia BS/O Jarosław nr konta: 26 9096 0004 2001 0022 8925 0001 z dopiskiem Zasanie. Warunkiem uczestnictwa jest wpłata pełnej kwoty do dnia 15.08.2022 r. Wycieczka odbędzie się przy minimum 25 uczestnikach.