UWAGA:

Imprezy odbędą się w przypadku złagodzenia obowiązujących przepisów związanych z sytuacją epidemiologiczną. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany terminu lub rezygnacji z imprezy. Szczegóły imprez na bieżąco będą dodawane i aktualizowane

A A A

Jarosławskie Stowarzyszenie Przewodników Turystycznych i Pilotów Wycieczek

oraz

Miejskie Koło PTTK nr 15 w Jarosławiu przy Oddziale Rzeszów

Zaprasza na wyjazd

Świętokrzyskie znane i nieznane

w dniu 30.07.2022 r. (sobota)

 

PROGRAM:

6.30 Zbiórka pod hala sportową

6.45 Wyjazd

9.00 Rytwiany – Pustelnia Złotego Lasu - Zespół klasztorny pokamedulski - zabytek wpisany na listę Pomników Historii- zwiedzanie z przewodnikiem.

11.00 Szydłów – „Świętokrzyskie Carcasonne”- średniowieczne miasto z czasów Kazimierza Wielkiego i Władysława Jagiełły, unikatowe zabytki - zwiedzanie z miejscowym przewodnikiem

Zamek Krzyżtopór – z zewnątrz

15.00 Kopiec – osada neolityczna – zwiedzanie z przewodnikiem w stroju z epoki

powrót do Jarosławia ok. 18.00.

Przewidywany koszt:

- 165 zł przy 15 uczestnikach

Cena zawiera:

koszy transportu, parkingi, obsługę pilota, ubezpieczenie, bilety wstępu do zwiedzanych obiektów, przewodników lokalnych.

Zgłoszeń należy dokonywać telefonicznie do dnia 26.07.2022 r. pod nr tel. 791 505 500. Osoby, które zgłosiły swój udział zobowiązane są do wpłaty należności do dnia 26.07.2022 r. Wpłat należy dokonywać przelewem na konto Stowarzyszenia BS/O Jarosław nr konta 26 9096 0004 2001 0022 8925 0001 z dopiskiem „Świetokrzyskie”. Brak wpłaty będzie skutkował wykreśleniem z listy uczestników. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany trasy oraz nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia i zmiany wynikłe w trakcie imprezy z przyczyn od niego niezależnych. Uczestnicy powinni mieć ubiór i obuwie stosowne do panujących warunków.

Ilość miejsc ograniczona! Wyjazd odbędzie się przy minimum 15 osobach.

Serdecznie zapraszamy.

Joanna Płocica