UWAGA:

Imprezy odbędą się w przypadku złagodzenia obowiązujących przepisów związanych z sytuacją epidemiologiczną. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany terminu lub rezygnacji z imprezy. Szczegóły imprez na bieżąco będą dodawane i aktualizowane

A A A

Jarosławskie Stowarzyszenie Przewodników Turystycznych i Pilotów Wycieczek

oraz 

Miejskie Koło PTTK w Jarosławiu przy Oddziale PTTK Rzeszów

zapraszają na wyjazd

 Korona Beskidów

Czupel (Beskid Mały)

11.06.2022 r (sobota)

Wyjazd z parkingu przed Halą Sportową MOSIR, ul. Sikorskiego o godz. 500 (zbiórka o godz. 445) Przejazd do Łodygowic

Piesze przejście:

Łodygowice PKP – Przysłop – Rogacz - Czupel (930 m. n.p.m.)- Schronisko PTTK na Magurce Wilkowickiej – Bielsko -Biała Straconka

(czas przejścia około 5 godzin)

Punkty GOT: 19 pkt

Wyżywienie we własnym zakresie (obiad w schronisku PTTK na Magurce)

 

Powrót do Jarosławia około 2200

Koszt:

190 zł - przewodnicy i członkowie PTTK z opłaconymi składkami

200 zł – kandydaci na członków.

Cena obejmuje: transport, parkingi, ubezpieczenie, opiekę przewodnika,

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany trasy oraz nie ponosi odpowiedzialność za utrudnienia i zmiany wynikłe w trakcie imprezy z przyczyn od niego niezależnych. Zgłoszenia przyjmujemy pod numerem tel. 791 505 500 do dnia 09.06.2022 r. Wpłaty należy dokonać przelewem na konto Stowarzyszenia BS/O Jarosław nr konta 26 9096 0004 2001 0022 8925 0001 z dopiskiem CZUPEL. Warunkiem uczestnictwa jest wpłata wpisowego do dnia 09.06.2022. Wyjazd odbędzie się przy minimum 15 uczestnikach.

Wycieczkę poprowadzi

Andrzej Bajan - przewodnik beskidzki