UWAGA:

Imprezy odbędą się w przypadku złagodzenia obowiązujących przepisów związanych z sytuacją epidemiologiczną. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany terminu lub rezygnacji z imprezy. Szczegóły imprez na bieżąco będą dodawane i aktualizowane

A A A

Zarząd Jarosławskiego Stowarzyszenia Przewodników Turystycznych i Pilotów Wycieczek w oparciu o § 23 ust. 4 Statutu, serdecznie zaprasza do udziału w Walnym Sprawozdawczo - Wyborczym Zgromadzeniu Stowarzyszenia, które odbędzie się w dniu 12 maja 2022 r. o godz. 1800 w siedzibie Jarosławskiego Stowarzyszenia Przewodników Turystycznych i Pilotów Wycieczek w Jarosławiu, ul. Rynek 6

Porządek obrad:

  1. Wybór przewodniczącego i protokolanta obrad
  2. Wybór Komisji Mandatowej oraz Wniosków i Uchwał
  3. Sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia
  4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
  5. Dyskusja nad sprawozdaniami
  6. Wybór Komisji Skrutacyjnej
  7. Wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej
  8. Pytania i wolne wnioski
  9. Zakończenie obrad.

 

Przypominam o obowiązku opłacania składek członkowskich w wysokości 25 zł rocznie.

 Z uwagi na ważność obrad proszę o udział w Walnym Zgromadzeniu.

 

 

Prezes

Ryszard Nykun