UWAGA:

Imprezy odbędą się w przypadku złagodzenia obowiązujących przepisów związanych z sytuacją epidemiologiczną. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany terminu lub rezygnacji z imprezy. Szczegóły imprez na bieżąco będą dodawane i aktualizowane

A A A

Jarosławskie Stowarzyszenie Przewodników Turystycznych i Pilotów Wycieczek

oraz

Koło Miejskie PTTK nr 15 w Jarosławiu przy O/PTTK Rzeszów

 

zapraszają na wyjazd

 

”BIESZCZADY MNIEJ ZNANE”

w dniach14 - 15.05.2022r.

 

PROGRAM:

14.05. (sobota)

Wyjazd z parkingu przed Halą Sportową MOSIR, ul. Sikorskiego o godz. 5.30 (zbiórka o godz. 5.15).

Przejazd na trasie: Jarosław – Bircza – Kuźmina – Lesko – Baligród – Cisna – Dołżyca.

Przejście górskie: Dołżyca – Falowa – Czerenina – Jaworzec – Krysowa – Przeł. Orłowicza – Wetlina.

Zakwaterowanie (Piotrowa Polana), obiadokolacja wieczór z gitarą.

Czas przejścia ok. 8 godz. Punkty do GOT 30 pkt.

 

15.05.(niedziela)

Śniadanie.

Przejście górskie: Przeł. Wyżna – Mała/Wielka Rawka – Schr. pod Małą Rawką –Przeł. Wyżniańska.

Czas przejścia ok. 4,5 godz.- Punkty do GOT 16 pkt.

 

Powrót do Jarosławia około godziny 2000 - 2100.

 

Przewidywany koszt:

- 240 zł - członkowie PTTK i członkowie JSPTiPW

- 260 zł - pozostali uczestnicy

 

Osoby nie będące członkami PTTK, ubezpieczają się we własnym zakresie.

Zgłoszeń należy dokonywać telefonicznie do dnia 10.05.2022r. pod nr tel. 664-813-977.

Osoby, które zgłosiły swój udział zobowiązane są do wpłaty należności do dnia 10.05.2022r. Wpłat należy dokonywać przelewem na konto Stowarzyszenia BS/O Jarosław nr konta 26 9096 0004 2001 0022 8925 0001 z dopiskiem „Bieszczady mniej znane”. Brak wpłaty będzie skutkował wykreśleniem z listy uczestników. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany trasy oraz nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia i zmiany wynikłe w trakcie imprezy z przyczyn od niego niezależnych. Uczestnicy powinni mieć ubiór i obuwie stosowne do panujących warunków.

Ilość miejsc ograniczona! Rajd odbędzie się przy minimum 15 osobach.

 

Prowadzący: A. Piotrowski, L. Misiąg.