UWAGA:

Imprezy odbędą się w przypadku złagodzenia obowiązujących przepisów związanych z sytuacją epidemiologiczną. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany terminu lub rezygnacji z imprezy. Szczegóły imprez na bieżąco będą dodawane i aktualizowane

A A A

Jarosławskie Stowarzyszenie Przewodników Turystycznych i Pilotów Wycieczek

oraz

 Miejskie Koło PTTK w Jarosławiu przy Oddziale PTTK Rzeszów

Zapraszają na wyjazd

do Lipnicy Murowanej na Konkurs Lipnickich Palm

w dniu

10 kwietnia 2022 r. (niedziela)

 

Program:

Wyjazd z Jarosławia o godz. 600 (zbiórka o godz. 550) parking przy Hali Sportowej MOSIR, ul. Sikorskiego.

 

W programie:

Udział w 63 konkursie Lipnickich Palm i Rękodzieła Artystycznego oraz Zwiedzanie zabytków Lipnicy Murowanej (Kościół św. Leonarda – wpisany na listę zabytków UNESCO, Kościół św. Szymona, Kościół św. Andrzeja, Dwór Ledóchowskich)

O godzinie 1100 możliwość udziału w Uroczystej Mszy św. w Kościele św. Andrzeja Apostoła w Lipnicy Murowanej

Obiad w Nowym Wiśniczu we własnym zakresie.

Zwiedzanie Muzeum pamiątek po Janie Matejce „Koryznówka” w Nowym Wiśniczu

Planowany powrót do Jarosławia ok. godz. 1900

Koszt:

110 zł - przewodnicy i członkowie PTTK,

120zł – kandydaci na członków

W ramach wpisowego: autokar, ubezpieczenie, przewodnictwo i pilotaż, zwiedzanie Koryznówki w Nowym Wiśniczu, opłaty parkingowe.

Obiad we własnym zakresie.

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany trasy oraz nie ponosi odpowiedzialność za utrudnienia i zmiany wynikłe w trakcie imprezy z przyczyn od niego niezależnych.

Zgłoszenia przyjmujemy

- poprzez formularz: https://forms.gle/2AaTAMpHdCUX1mPcA

- pod numerem tel. 791 505 500

do dnia 4.04.2022 r.

Wpłaty należy dokonać przelewem na konto Stowarzyszenia BS/O Jarosław nr konta 26 9096 0004 2001 0022 8925 0001 z dopiskiem Lipnica.

Warunkiem uczestnictwa jest wpłata wpisowego do dnia 5.04.2022. Wyjazd odbędzie się przy minimum 18 uczestnikach.

Uwaga: Brak wpłaty wpisowego w w/w terminie powoduje wykreślenie z listy uczestników.

Sympatycy mile widziani!!!