UWAGA:

Imprezy odbędą się w przypadku złagodzenia obowiązujących przepisów związanych z sytuacją epidemiologiczną. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany terminu lub rezygnacji z imprezy. Szczegóły imprez na bieżąco będą dodawane i aktualizowane

A A A

Jarosławskie Stowarzyszenie Przewodników Turystycznych i Pilotów Wycieczek

oraz

Koło Miejskie PTTK nr 15 w Jarosławiu przy O/PTTK Rzeszów

 

zapraszają na rajd

 

”Góry Sanocko-Turczańskie”

w dniu 12.03.2022 r.

 

PROGRAM:

Wyjazd z parkingu przed Halą Sportową MOSIR, ul. Sikorskiego o godz. 6.45 (zbiórka o godz. 6.30).

Przejazd na trasie: Jarosław – Przemyśl – Bircza – Krościenko – Ustrzyki Dolne – Żłobek.

 

Piesze przejście: Żłobek – Jaworniki (909 m) – Besida (856 m) – Bystre cerkiew św. M. Archanioła (ognisko i pieczenie kiełbasy, którą zabieramy z sobą).

Czas przejścia ok. 4 godz. 

Do zdobycia punkty do GOT.

Powrót do Jarosławia około godziny 1900.

 

Przewidywany koszt wyjazdu:

- 80 zł - członkowie PTTK i członkowie JSPTiPW

- 90 zł - pozostali uczestnicy

 

Osoby nie będące członkami PTTK, ubezpieczają się we własnym zakresie. Zgłoszeń należy dokonywać telefonicznie do dnia 09.03.2022r. pod nr tel. 664-813-977.Osoby, które zgłosiły swój udział zobowiązane są do wpłaty należności do dnia 09.03.2022r. Wpłat należy dokonywać przelewem na konto Stowarzyszenia BS/O Jarosław nr konta 26 9096 0004 2001 0022 8925 0001 z dopiskiem „Góry Sanocko-Turczańskie”. Brak wpłaty będzie skutkował wykreśleniem z listy uczestników. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany trasy oraz nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia i zmiany wynikłe w trakcie imprezy z przyczyn od niego niezależnych. Uczestnicy powinni mieć ubiór i obuwie stosowne do panujących warunków. Ilość miejsc ograniczona! Rajd odbędzie się przy minimum 15 osobach.

 

Prowadzący: A. Piotrowski, L. Misiąg.