UWAGA:

Imprezy odbędą się w przypadku złagodzenia obowiązujących przepisów związanych z sytuacją epidemiologiczną. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany terminu lub rezygnacji z imprezy. Szczegóły imprez na bieżąco będą dodawane i aktualizowane

A A A

Jarosławskie Stowarzyszenie Przewodników Turystycznych i Pilotów Wycieczek

 oraz

Koło Miejskie PTTK nr 15 w Jarosławiu przy O/PTTK Rzeszów

zapraszają na rajd

 

 

”POGÓRZE PRZEMYSKIE”

w dniu 19.02.2022 r.

 

PROGRAM:

Wyjazd z parkingu przed Halą Sportową MOSIR, ul. Sikorskiego o godz. 7.00 (zbiórka o godz. 6.45).

Przejazd na trasie Jarosław – Radymno – Żurawica – Przemyśl – Fredropol – Huwniki.

Piesze przejście: Huwniki – Kalwaria Pacławska – Żytne (505 m) – Suchy Obycz (618m) – Leszczyny (ognisko i pieczenie kiełbasy, którą zabieramy z sobą).

Czas przejścia ok. 6 godz. 

 

- do zdobycia punkty do GOT.

Powrót do Jarosławia około godziny 1800.

 

Przewidywany koszt wyjazdu:

- 70 zł - członkowie PTTK i członkowie JSPTiPW

- 80 zł - pozostali uczestnicy

 

Osoby nie będące członkami PTTK, ubezpieczają się we własnym zakresie. Zgłoszeń należy dokonywać telefonicznie do dnia 15.02.2022r. pod nr tel. 664 813 977. Osoby, które zgłosiły swój udział zobowiązane są do wpłaty należności do dnia 15.02.2022r. Wpłat należy dokonywać przelewem na konto Stowarzyszenia BS/O Jarosław nr konta 26 9096 0004 2001 0022 8925 0001 z dopiskiem „Pogórze Przemyskie”. Brak wpłaty będzie skutkował wykreśleniem z listy uczestników.Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany trasy oraz nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia i zmiany wynikłe w trakcie imprezy z przyczyn od niego niezależnych. Uczestnicy powinni mieć ubiór i obuwie stosowne do panujących warunków.Ilość miejsc ograniczona! Rajd odbędzie się przy minimum 15 osobach.

 

Prowadzący: A. Piotrowski, L. Misiąg.