UWAGA:

Imprezy odbędą się w przypadku złagodzenia obowiązujących przepisów związanych z sytuacją epidemiologiczną. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany terminu lub rezygnacji z imprezy. Szczegóły imprez na bieżąco będą dodawane i aktualizowane

Jarosławskie Stowarzyszenie Przewodników Turystycznych i Pilotów Wycieczek

oraz

Koło Miejskie PTTK nr 15 w Jarosławiu przy O/PTTK Rzeszów

zaprasza na wyjazd z cyklu:

Korona Beskidów - LUBOMIR (Beskid Makowski)

 w dniu 28.08.2021 r.

Wyjazd z parkingu przed Halą Sportową MOSIR, ul. Sikorskiego o godz. 700 (zbiórka o godz. 645)

 

Piesze przejście:

Przełęcz Jaworzyce - Lubomir (904 m. n.p.m.) - Schronisko PTTK na Kudłaczach- Pcim

(czas przejścia około 4 godzin)

Punkty GOT: 14 pkt

Wyżywienie we własnym zakresie (obiad w schronisku PTTK na Kudłaczach)

Powrót do Jarosławia około 1900:

Koszt:

125 zł przewodnicy i członkowie PTTK z opłaconymi składkami

135 zł pozostali uczestnicy.

Cena obejmuje: transport, parkingi, ubezpieczenie, opiekę przewodnika,

 

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany trasy oraz nie ponosi odpowiedzialność za utrudnienia i zmiany wynikłe w trakcie imprezy z przyczyn od niego niezależnych. Zgłoszenia przyjmujemy poprzez formularz: https://forms.gle/XU1J2LFGuSPYiXpa7  lub pod numerem tel. 791 505 500 do dnia 18.08.2021 r. Wpłaty należy dokonać przelewem na konto Stowarzyszenia BS/O Jarosław nr konta 26 9096 0004 2001 0022 8925 0001 z dopiskiem LUBOMIR. Warunkiem uczestnictwa jest wpłata wpisowego do dnia 18.08.2021. Wyjazd odbędzie się przy minimum 18 uczestnikach.

W związku z sytuacją epidemiczną i różnymi ograniczeniami oraz zaleceniami, KAŻDY uczestnik proszony jest o podpisanie oświadczenia (dostępne w autokarze). Odmowa podpisania oświadczenia, skutkuje wykluczeniem z uczestnictwa w wyjeździe, bez zwrotu wpisowego.

Wycieczkę poprowadzi

Andrzej Bajan - przewodnik beskidzki