UWAGA:

Imprezy odbędą się w przypadku złagodzenia obowiązujących przepisów związanych z sytuacją epidemiologiczną. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany terminu lub rezygnacji z imprezy. Szczegóły imprez na bieżąco będą dodawane i aktualizowane

Jarosławskie Stowarzyszenie Przewodników Turystycznych i Pilotów Wycieczek

oraz

Koło Miejskie PTTK nr 15 w Jarosławiu przy O/PTTK Rzeszów

zaprasza na

Rajd po Roztoczu - Śladami Świętego brata Alberta

 w dniu 07.08.2021 r.

Wyjazd z parkingu przed Halą Sportową MOSIR, ul. Sikorskiego o godz. 700 (zbiórka o godz. 645)

Przejazd do Narola, piesze przejście szlakiem zielonym na trasie: 
  • Narol,
  • Lipsko - barokowy kościół Św. Andrzeja Apostoła w Lipsku,
  • Pizuny - Dom Modlitwy pw. bł. Bernardyny Marii Jabłońskiej Sióstr Albertynek w miejscu urodzenia bł. Bernardyny Jabłońskiej. Przechowywane są tam relikwie św. Brata Alberta i bł. Bernardyny,
  • Jacków Ogród - kaplica Św. Huberta,
  • Wielki Dział (390,4 m. n. p. m.),
  • Manstyr - pozostałości pustelni św. Brata Alberta,
  • Werchrata
przejazd do Horyńca -Zdroju  kościół parafialny, spacer po parku zdrojowym, degustacja wód mineralnych 
Trasa długości ok. 26 km. Istnieje możliwość skrócenia i zakończenia przejścia pieszego w Woli Wielkiej. Uczestnicy zaopatrują się indywidualnie w wodę i prowiant na przejście. Wymagane wygodne buty turystyczne.

Powrót do Jarosławia  w godzinach wieczornych.

Koszt:

65 zł przewodnicy i członkowie PTTK z opłaconymi składkami

75 zł pozostali uczestnicy.

Cena obejmuje: transport, parkingi, ubezpieczenie, opiekę pilota i przewodnika,

 

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany trasy oraz nie ponosi odpowiedzialność za utrudnienia i zmiany wynikłe w trakcie imprezy z przyczyn od niego niezależnych. Zgłoszenia przyjmujemy poprzez formularz: https://forms.gle/RWHFfRVSc5exNn95A   lub pod numerami tel. 791 505 500 lub 511 335 627 do dnia 02.08.2021 r. Wpłaty należy dokonać przelewem na konto Stowarzyszenia BS/O Jarosław nr konta 26 9096 0004 2001 0022 8925 0001 z dopiskiem Roztocze. Warunkiem uczestnictwa jest wpłata wpisowego do dnia 02.08.2021. Wyjazd odbędzie się przy minimum 15 uczestnikach.

W związku z sytuacją epidemiczną i różnymi ograniczeniami oraz zaleceniami, KAŻDY uczestnik proszony jest o podpisanie oświadczenia (dostępne w autokarze). Odmowa podpisania oświadczenia, skutkuje wykluczeniem z uczestnictwa w wyjeździe, bez zwrotu wpisowego.

Wycieczkę poprowadzi:

Joanna Płocica - przewodnik turystyczny