UWAGA:

Imprezy odbędą się w przypadku złagodzenia obowiązujących przepisów związanych z sytuacją epidemiologiczną. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany terminu lub rezygnacji z imprezy. Szczegóły imprez na bieżąco będą dodawane i aktualizowane

Jarosławskie Stowarzyszenie Przewodników Turystycznych i Pilotów Wycieczek

oraz

Koło Miejskie PTTK nr 15 w Jarosławiu przy O/PTTK Rzeszów

zaprasza na wyjazd

Biecz i okolice

 w dniu 24.07.2021 r.

Wyjazd z parkingu przed Halą Sportową MOSIR, ul. Sikorskiego o godz. 600 (zbiórka o godz. 545)

W programie zwiedzania:

Binarowa - drewniany gotycki kościół św. Michała z cenną polichromią i bogatym wyposażeniem  - lista UNESCO

Biecz -"Mały Kraków" - zwiedzanie miasta : gotycka kolegiata , ratusz, mury  miejskie z basztami i Muzeum Ziemi Bieckiej.

Zagórzany - piramida -mauzoleum Skrzyńskich

Łużna - wzgórze Pustki - Cmentarz Wojenny - jeden z największych i najładniejszych cmentarzy z okresu Bitwy Gorlickiej

Sękowa drewniany gotycki kościół św. Filipa i św. Jakuba - lista UNESCO

Siary - secesyjny pałac Długoszów  (z zewnątrz)  -obecnie hotel

Owczary - łemkowska cerkiew Opieki Matki Bożej- lista UNESCO

W trakcie zwiedzania będzie przerwa na posiłek (obiad) we własnym zakresie.
 

Powrót do Jarosławia około 2100:

Koszt:

150 zł przewodnicy i członkowie PTTK z opłaconymi składkami

160 zł pozostali uczestnicy.

Cena obejmuje: transport, parkingi, ubezpieczenie, bilety wstępu, usługę przewodnicką,

 

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany trasy oraz nie ponosi odpowiedzialność za utrudnienia i zmiany wynikłe w trakcie imprezy z przyczyn od niego niezależnych. Zgłoszenia przyjmujemy poprzez formularz: https://forms.gle/RWHFfRVSc5exNn95A   lub pod numerami tel. 791 505 500 lub 511 335 627 do dnia 20.07.2021 r. Wpłaty należy dokonać przelewem na konto Stowarzyszenia BS/O Jarosław nr konta 26 9096 0004 2001 0022 8925 0001 z dopiskiem Biecz. Warunkiem uczestnictwa jest wpłata wpisowego do dnia 20.07.2021. Wyjazd odbędzie się przy minimum 16 uczestnikach.

W związku z sytuacją epidemiczną i różnymi ograniczeniami oraz zaleceniami, KAŻDY uczestnik proszony jest o podpisanie oświadczenia. Odmowa podpisania oświadczenia, skutkuje wykluczeniem z uczestnictwa w wyjeździe, bez zwrotu wpisowego.

Wycieczkę poprowadzi:

Joanna Płocica - przewodnik turystyczny