UWAGA:

Imprezy odbędą się w przypadku złagodzenia obowiązujących przepisów związanych z sytuacją epidemiologiczną. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany terminu lub rezygnacji z imprezy. Szczegóły imprez na bieżąco będą dodawane i aktualizowane

Jarosławskie Stowarzyszenie Przewodników Turystycznych i Pilotów Wycieczek

oraz

Koło Miejskie PTTK nr 15 w Jarosławiu przy O/PTTK Rzeszów

zaprasza na wyjazd z cyklu:

Korona Beskidów - CZUPEL (BESKID MAŁY)

 w dniu 17.07.2021 r.

Wyjazd z parkingu przed Halą Sportową MOSIR, ul. Sikorskiego o godz. 500 (zbiórka o godz. 445)

Przejazd do Łodygowic

Piesze przejście:

Łodygowice PKP- Przysłop- Rogacz- Czupel (930 m. npm)- Schronisko PTTK na Magurce Wilkowickiej- Bielsko-Biała Straconka

(czas przejścia około 5 godzin)

Punkty GOT: 19 pkt

Wyżywienie we własnym zakresie (obiad w schronisku PTTK na Magurce)

Powrót do Jarosławia około 2200:

Koszt:

 160 zł przewodnicy i członkowie PTTK z opłaconymi składkami

 165 zł pozostali uczestnicy.

Cena obejmuje: transport, parkingi, ubezpieczenie, opiekę przewodnika,

 

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany trasy oraz nie ponosi odpowiedzialność za utrudnienia i zmiany wynikłe w trakcie imprezy z przyczyn od niego niezależnych. Zgłoszenia przyjmujemy poprzez formularz: https://forms.gle/XU1J2LFGuSPYiXpa7  lub pod numerem tel. 791 505 500 do dnia 15.07.2021 r. Wpłaty należy dokonać przelewem na konto Stowarzyszenia BS/O Jarosław nr konta 26 9096 0004 2001 0022 8925 0001 z dopiskiem CZUPEL. Warunkiem uczestnictwa jest wpłata wpisowego do dnia 15.07.2021. Wyjazd odbędzie się przy minimum 18 uczestnikach.

W związku z sytuacją epidemiczną i różnymi ograniczeniami oraz zaleceniami, KAŻDY uczestnik proszony jest o podpisanie oświadczenia (dostępne w autokarze). Odmowa podpisania oświadczenia, skutkuje wykluczeniem z uczestnictwa w wyjeździe, bez zwrotu wpisowego.

Wycieczkę poprowadzi

Andrzej Bajan - przewodnik beskidzki