UWAGA:

Imprezy odbędą się w przypadku złagodzenia obowiązujących przepisów związanych z sytuacją epidemiologiczną. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany terminu lub rezygnacji z imprezy. Szczegóły imprez na bieżąco będą dodawane i aktualizowane

Jarosławskie Stowarzyszenie Przewodników Turystycznych i Pilotów Wycieczek

oraz

Koło Miejskie PTTK nr 15 w Jarosławiu przy O/PTTK Rzeszów

zaprasza do

Sandomierza

 w dniu 17.07.2021 r.

Wyjazd z parkingu przed Halą Sportową MOSIR, ul. Sikorskiego o godz. 700 (zbiórka o godz. 645)

Przejazd do Sandomierza, zwiedzanie zabytków miasta:

  • XIV wieczna gotycka bazylika katedralna,
  • XIII wieczny romański Kościół pw. św. Jakuba,
  • Rynek wraz z mieszczańskimi kamieniczkami,
  • Furta Dominikańska zwana Uchem Igielnym,
  • XIV wieczna Brama Opatowska z której punktu widokowego rozciąga się panorama na Sandomierz,
  • wąwóz św. Jadwigi, staromiejski, piszczele
  • W trakcie zwiedzania przerwa na obiad, kawę, (we własnym zakresie) czas wolny.

Przejazd i zwiedzanie rezerwatu Góry Pieprzowe

Powrót do Jarosławia około 1900:

Koszt:

100 zł przewodnicy i członkowie PTTK z opłaconymi składkami

110 zł pozostali uczestnicy.

Cena obejmuje: transport, ubezpieczenie, opiekę pilota, miejscowego przewodnika, parkingi

Dodatkowo płatne bilety wstępu do zwiedzanych obiektów (zbierane w autokarze): 17 zł - brama opatowska, kościół św. Jakuba i bazylika katedralna, 17 zł - Muzeum Świat Ojca Mateusza.

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany trasy oraz nie ponosi odpowiedzialność za utrudnienia i zmiany wynikłe w trakcie imprezy z przyczyn od niego niezależnych. Zgłoszenia przyjmujemy poprzez formularz:https://forms.gle/RWHFfRVSc5exNn95A   lub pod numerem tel. 791 505 500 do dnia 15.07.2021 r. Wpłaty należy dokonać przelewem na konto Stowarzyszenia BS/O Jarosław nr konta 26 9096 0004 2001 0022 8925 0001 z dopiskiem Sandomierz. Warunkiem uczestnictwa jest wpłata wpisowego do dnia 15.07.2021. Wyjazd odbędzie się przy minimum 18 uczestnikach.

W związku z sytuacją epidemiczną i różnymi ograniczeniami oraz zaleceniami, KAŻDY uczestnik proszony jest o podpisanie oświadczenia. Odmowa podpisania oświadczenia, skutkuje wykluczeniem z uczestnictwa w wyjeździe, bez zwrotu wpisowego.