UWAGA:

Imprezy odbędą się w przypadku złagodzenia obowiązujących przepisów związanych z sytuacją epidemiologiczną. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany terminu lub rezygnacji z imprezy. Szczegóły imprez na bieżąco będą dodawane i aktualizowane

Jarosławskie Stowarzyszenie Przewodników Turystycznych i Pilotów Wycieczek

oraz 

Miejskie Koło PTTK w Jarosławiu przy Oddziale PTTK Rzeszów

zapraszają na wyjazd

 od Chełma do Hrubieszowa

31.07.2021 r (sobota)

Wyjazd z Jarosławia o godz.500  z parkingu przy  Hali MOSIR ul. Sikorskiego w Jarosławiu

W trakcie wyjazdu będziemy poruszać się po terenie wyżyny wołyńsko – poleskiej w jej części znajdującej się po stronie polskiej. Zobaczymy tereny bogate historycznie, na których rozgrywały się ważne wydarzenia w dziejach Polski. To tutaj między innymi zawarto Unię Horodelską, na tych ziemiach spotkał się Witold z Jagiełłą, a późniejszych czasach bywał Tadeusz Kościuszko. Zobaczymy tereny, na których znajdują się materialne ślady bytności w wiekach minionych wielu kultur i wyznań, m. in. jedyną Polsce 13-kopułową cerkiew prawosławną. Zwiedzimy również ciekawe obiekty w miejscowościach Chełm, Dubienka, Horodło, Hrubieszów, jak również poznamy bogatą historię tych mało znanych terenów. Na koniec będzie możliwość degustacji
i zakupu piwa regionalnego (we własnym zakresie) w browarze Sulejewskim, który również wcześniej obejrzymy.

Koszt wyjazdu:

140,00 zł – przewodnicy, członkowie PTTK i JSPTiPW, żołnierze i pracownicy wojska

150,00 zł – kandydaci na członków

Cena obejmuje: transport, ubezpieczenie, opiekę pilota i przewodnika miejscowego.

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany trasy oraz nie ponosi odpowiedzialność za utrudnienia i zmiany wynikłe w trakcie imprezy z przyczyn od niego niezależnych. Zgłoszenia przyjmujemy poprzez formularz: https://forms.gle/UNrBRNVCYhNDnanj8  lub pod numerami tel. 791 505 500 lub 505 078 155 do dnia 15.07.2021 r. Wpłaty należy dokonać przelewem na konto Stowarzyszenia BS/O Jarosław nr konta 26 9096 0004 2001 0022 8925 0001 z dopiskiem Chełm. Warunkiem uczestnictwa jest wpłata wpisowego do dnia 15.07.2021. Wyjazd odbędzie się przy minimum 18 uczestnikach.

Uwaga zapisy wyłącznie zdalnie. W związku z sytuacją epidemiczną i różnymi ograniczeniami oraz zaleceniami, KAŻDY uczestnik proszony jest o podpisanie oświadczenia. Odmowa podpisania oświadczenia, skutkuje wykluczeniem z uczestnictwa w wyjeździe, bez zwrotu wpisowego.