UWAGA:

Imprezy odbędą się w przypadku złagodzenia obowiązujących przepisów związanych z sytuacją epidemiologiczną. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany terminu lub rezygnacji z imprezy. Szczegóły imprez na bieżąco będą dodawane i aktualizowane

Koło Miejskie PTTK nr 15 w Jarosławiu przy O/PTTK Rzeszów

oraz

Jarosławskie Stowarzyszenie Przewodników Turystycznych i Pilotów Wycieczek

 

zapraszają na rajd … z maseczką

 

I etap Korony Beskidu Niskiego - CERGOWA

w dniu 19.06.2021r.

 

 

PROGRAM:

Wyjazd z parkingu przed Halą Sportową MOSIR, ul. Sikorskiego o godz. 6.00 (zbiórka o godz. 5.45).

Przejazd na trasie: Jarosław – Pruchnik – Dubiecko – Domaradz – Miejsce Piastowe - Dukla.

Piesze przejście:  Dukla - Złota Studzienka – Cergowa - Nowa Wieś - Pustelnia św. Jana na puszczy - Chyrowa - Dukla

Czas przejścia ok.  6 -7 godz. 

Punkty do GOT 25  pkt.

Powrót do Jarosławia około godziny 1900 - 2000.

 

Przewidywany koszt wycieczki:

- 80 zł - członkowie PTTK i członkowie JSPTiPW

- 90 zł – kandydaci na członków.

 

W związku z sytuacją epidemiczną i różnymi ograniczeniami oraz zaleceniami, każdy uczestnik będzie proszony o podpisanie oświadczenia przed wejściem do autokaru. Odmowa podpisania oświadczenia skutkować będzie wykluczeniem z uczestnictwa w rajdzie.

 

Osoby nie będące członkami PTTK, ubezpieczają się we własnym zakresie. Zgłoszeń należy dokonywać telefonicznie do dnia 16.06.2021 r. pod nr tel. 665-371-488 lub 723-208-836. Wpłaty przyjmowane będą w sklepie sportowym Pilatus
ul. Poniatowskiego 45 Jarosław od godz. 9-17. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany trasy oraz nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia i zmiany wynikłe w trakcie imprezy z przyczyn od niego niezależnych. Uczestnicy powinni mieć ubiór i obuwie stosowne do panujących warunków.

Ilość miejsc ograniczona!  Rajd odbędzie się przy minimum 20 osobach.

 

 

Wycieczkę poprowadzą przewodnicy beskidzcy:

Małgorzata Dobosz i Ireneusz Bazylewicz.