UWAGA:

Imprezy odbędą się w przypadku złagodzenia obowiązujących przepisów związanych z sytuacją epidemiologiczną. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany terminu lub rezygnacji z imprezy. Szczegóły imprez na bieżąco będą dodawane i aktualizowane

Koło Miejskie PTTK nr 15 w Jarosławiu przy O/PTTK Rzeszów

oraz

Jarosławskie Stowarzyszenie Przewodników Turystycznych i Pilotów Wycieczek

zapraszają na rajd … z maseczką

 

”Beskid Wyspowy”

w dniach 12-13.06.2021r.

 

PROGRAM:

12.06. (sobota)

Wyjazd z parkingu przed Halą Sportową MOSIR, ul. Sikorskiego o godz. 5.00 (zbiórka o godz. 4.45). Przejazd na trasie: Jarosław – Tymbark.

Przejście górskie: Tymbark – Łopień (960 m.n.p.m.) – Przeł. E. Rydza Śmigłego – Mogielica (1170 m.n.p.m.) – Zapowiednica – Przeł. Słopnicka

Zakwaterowanie (Słopnice), obiadokolacja wieczór z gitarą. Czas przejścia ok. 6 godz.- Punkty do GOT 27 pkt.

 

13.06. (niedziela)

Śniadanie. Przejście górskie: Jabłoniec – Kuklacz – Łyżka (802 m.n.p.m.) – Pępówka – Łukowica.

Obiad. Czas przejścia ok. 3,5 godz.- Punkty do GOT 16 pkt.

Powrót do Jarosławia około godziny 2100.

Przewidywany koszt wycieczki:

- 200 zł - członkowie PTTK i członkowie JSPTiPW

- 230 zł - pozostali uczestnicy

W ramach wpisowego: przejazd, obsługa przewodnicka, środki dezynfekcyjne, nocleg, 2x obiad, śniadanie, ubezpieczenie NNW dla członków PTTK. Wpisowe zawiera obowiązkowe opłaty: 2 zł na TFG i 2 zł na TFP .

W związku z sytuacją epidemiczną i różnymi ograniczeniami oraz zaleceniami, każdy uczestnik będzie proszony o podpisanie oświadczenia przed wejściem do autokaru. Odmowa podpisania oświadczenia skutkować będzie wykluczeniem z uczestnictwa w rajdzie.

 

Osoby nie będące członkami PTTK, ubezpieczają się we własnym zakresie. Zgłoszeń należy dokonywać telefonicznie do dnia 07.06.2021 r. pod nr tel.  664-813-977. Wpłaty przyjmowane będą w sklepie sportowym Pilatus ul. Poniatowskiego 45 Jarosław od godz. 9-17. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany trasy oraz nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia i zmiany wynikłe w trakcie imprezy z przyczyn od niego niezależnych. Uczestnicy powinni mieć ubiór i obuwie stosowne do panujących warunków.

Ilość miejsc ograniczona!  Rajd odbędzie się przy minimum 20 osobach.

Prowadzący:

A. Piotrowski, L. Misiąg.