UWAGA:

Imprezy odbędą się w przypadku złagodzenia obowiązujących przepisów związanych z sytuacją epidemiologiczną. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany terminu lub rezygnacji z imprezy. Szczegóły imprez na bieżąco będą dodawane i aktualizowane

Jarosławskie Stowarzyszenie Przewodników Turystycznych i Pilotów Wycieczek

oraz

Koło Miejskie PTTK nr 15 w Jarosławiu przy O/PTTK Rzeszów

zaprasza na wyjazd

 

Dębica - Pustków - Blizna,

śladami historii wyrzutni V2

w dniu 12.06.2021r.

 

Wyjazd odbędzie się z zachowaniem wszelkich obowiązujących obostrzeń sanitarnych.

PROGRAM:

7.00 zbiórka pod halą sportową MOSIR, ul. Sikorskiego, 7.15 wyjazd
9.00 Dębica, Muzeum Regionalne
12.00 wyjście na Górę Śmierci
12.30 Europejskie Centrum Pamięci i Pojednania - zwiedzanie ekspozycji historycznej na miejscu dawnego obozu pracy przymusowej "Pustków",
13.30 Przejazd przez Pustków -Osiedle -zakłady chemiczne i osiedle fabryczne wybudowane w dwudziestoleciu międzywojennym w ramach COP
Ringi, cmentarz żołnierzy radzieckich poległych w czasie wyzwalania obozu
15.00 Blizna - Park Historyczny- miejsce gdzie przeprowadzano eksperymenty z tajną bronią Hitlera - rakietami V2 (film o rakietach V2, zwiedzanie ekspozycji)
powrót do Jarosławia ok. 18.00.

Przewidywany koszt:

- 130 zł przy 10 uczestnikach

- 115 zł przy 15 uczestnikach

- 100 zł przy 25 uczestnikach

Cena zawiera:
przejazd, opiekę pilota przewodnika, ubezpieczenie, przewodników muzealnych, bilety wstępu,
Zwiedzanie w reżimie sanitarnym, prosimy zabrać maseczki i rękawiczki jednorazowe.

Zgłoszeń należy dokonywać telefonicznie do dnia 04.06.2021r. pod nr tel. 511 335 627. Osoby, które zgłosiły swój udział zobowiązane są do wpłaty należności do dnia 04.06.2021r. Wpłat należy dokonywać przelewem na konto Stowarzyszenia 
BS/O Jarosław nr konta 26 9096 0004 2001 0022 8925 0001 z dopiskiem „Pustków”. Brak wpłaty będzie skutkował wykreśleniem z listy uczestników. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany trasy oraz nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia i zmiany wynikłe w trakcie imprezy z przyczyn od niego niezależnych. Uczestnicy powinni mieć ubiór i obuwie stosowne do panujących warunków. Ilość miejsc ograniczona! Wyjazd odbędzie się przy minimum 10 osobach.

 

Serdecznie zapraszamy.

Joanna Płocica