Galeria

(PTTK) Polskie ślady na Ukrainie 30.09 - 01.10.2017r.


https://mega.nz/#F!mhIHEB6C!Vsyga9uPfUMOpEYIvpiS8g - foto L. Misiąg