Galeria

Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków


Jarosławskie Stowarzyszenie Przewodników Turystycznych i Pilotów Wycieczek włączyło się w organizację obchodzonego 18.04.2009 r. po raz pierwszy w naszym mieście Dnia Ochrony Zabytków. Wspólnie z Urzędem Miasta i Stowarzyszeniem Miłośników Jarosławia zorganizowano dwa konkursy: „Znam historię mojego miasta" i „Jestem przewodnikiem po moim mieście". Najlepszą znajomością historii Jarosławia wykazali się uczniowie Szkoły Podstawowej nr 10, Zespołu Szkół im. Jana Pawła II, Szkoły Podstawowej nr 6 oraz Szkoły Podstawowej nr 9. Członków jury zachwyciły doskonałe umiejętności retoryczne i gawędziarskie gimnazjalistów z Publicznego Gimnazjum nr 4 (I miejsce - kolegiata pw. Bożego Ciała), Prywatnego Gimnazjum Sióstr Niepokalanek (II miejsce - dawne opactwo ss. benedyktynek) oraz Publicznego Gimnazjum nr 3 (III miejsce - Ratusz).

Prezes JSPTiPW Ryszard Nykun wręczył Klaudii Mach (Publiczne Gimnazjum nr 2) i Małgorzacie Kamińskiej (Prywatne Gimnazjum Sióstr Niepokalanek)   bilety na dowolnie wybrane przez siebie wycieczki lub rajdy organizowane przez przewodników.

W sobotę, 18 kwietnia br. przewodnicy byli do dyspozycji mieszkańców i turystów. Największym zainteresowaniem ciszyło się wejście na wieżę zegarową ratusza – tam swoją wiedzą dzielili się: Ryszard Nykun, Krzysztof Krzanowski i Zbigniew Zięba. Po cerkwi konkatedralnej oprowadzała Joanna Płocica, po kolegiacie pw. Bożego Ciała - Dorota Milianowicz i Andrzej Szczygieł, po bazylice MB Bolesnej – Jerzy Czechowicz, po kościele oo. reformatów – Weronika Ślusarz, po dawnym opactwie ss. Benedyktynek – Małgorzata Jaworowska. Były też piesze wędrówki po zakątkach Jarosławia z przewodnikami: Zofią Krzanowską i Krzysztofem Krzanowskim.

 

FOT. Małgorzata Wielgos