Aktualności

Otwarte spotkanie Samorządu Przewodników woj. podkarpackiego „Jarosław 2008”
w dniach 29 – 30.11.2008 r.

Program:
1 dzień 29.11.2008 r.
Przyjazd przewodników do Rzeszowa do godz. 8.20 (możliwość pozostawienia aut na strzeżonym parkingu – bezpłatnie).
O godz. 8.30 wyjazd na trasę szkoleniową - Markowa – Kańczuga – Jodłówka (sanktuarium maryjne) – Pruchnik – (zabudowa drewniana, kościół parafialny) – Węgierka – Tuligłowy (sanktuarium maryjne) – Rokietnica – Boratyn – Chłopice (drewniany kościół) – Jarosław zakwaterowanie, czas wolny.
W godzinach popołudniowych zwiedzanie kościoła NMP i Klasztoru Ojców Dominikanów.
Wieczorem dyskusja o roli samorządu – w godz. 18 – 19.30. O godz. 19.30 – spotkanie towarzyskie z przewodnikami i pilotami z Jarosławia (posiłek gorący i zimne przekąski)

2 dzień 30.11. 2008 r.
Śniadanie. Program zwiedzanie obejmować będzie: cerkiew z cudowną ikoną Brama Miłosierdzia, stary cmentarz, zespół klasztorno kościelny sióstr benedyktynek, kamienice w rynku.
Planowany przyjazd do Rzeszowa około godz. 17.00

Koszt: 110 zł – dla przewodników korzystających z noclegu i posiłków
60 zł – dla niekorzystających z noclegu i śniadania
20 zł – dla kolegów ze Stowarzyszenia Przewodników i Pilotów
w Jarosławiu

Zapisy wraz z wpłatą wpisowego do 26.11.2008 r. w Biurze Oddziału PTTK,
ul. Matejki 2 (II piętro), tel. 017 8536755

Ilość miejsc w hotelu Astikus ograniczona do 23 osób. Pierwszeństwo dla kolegów z Krosna, Sanoka, Ustrzyk Dolnych, Jasła oraz Przemyśla.
UWAGA: Spotkanie jest dofinansowane przez Koło Przewodników PTTK w Rzeszowie
oraz Stowarzyszenie Przewodników i Pilotów w Jarosławiu.

Serdecznie Zapraszamy

Spotkanie poprowadzą Witold Haspel i Aleksander Bar z Rzeszowa
oraz Ryszard Nykun i Zdzisława Bachanek z Jarosławia