Aktualności

Wyjazdy turystyczne
Pomysł zorganizowania wyjazdu w Bieszczady dla ministrantów i scholi zrodził się już… w czasie kolędy. Zaproponowałem ks. proboszczowi Marianowi Bocho współpracę pomiędzy Parafią Bożego Ciała i Jarosławskim Stowarzyszeniem Przewodników Turystycznych i Pilotów Wycieczek, organizację wspólnych wyjazdów turystycznych, pielgrzymek, wycieczek krajoznawczych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, obsługę grup turystycznych, propagowanie wśród mieszkańców i gości odwiedzających Jarosław walorów zabytkowych miasta z naszą piękną kolegiatą na czele. Pierwszym dużym wyzwaniem była coroczna Droga Krzyżowa na Tarnicę w Wielki Piątek 21.03.2008. Stu dwudziestu pięciu uczestników wyjazdu w Bieszczady w ekstremalnie trudnych warunkach zimowych przeszło trasę: Ustrzyki Górne - Szeroki Wierch - Tarnica - Wołosate, uczestnicząc po wędrówce w nabożeństwie w kościele pw. św. Anny w Ustrzykach Górnych.
Drogę Krzyżową poprowadził ks. Bogdan Czerwiński. Opiekę na trasie pełniłem wspólnie z jarosławskimi przewodnikami: Zdzisławą Bachanek oraz Bogdanem Naskręskim oraz ratownikami Grupy Bieszczadzkiej GOPR.
Kolejnym przykładem współpracy jest oprowadzanie po zabytkowej kolegiacie mieszkańców i turystów w czasie „Nocnego zwiedzania Jarosławia” 17.05.2008 przez przewodników: Weronikę Ślusarz, Dorotę Milianowicz, Zdzisławę Bachanek, Andrzeja Szczygła oraz kandydatów na przewodników Małgorzatę Jaworowską, Joannę Płocicę i Jerzego Czechowicza.
Kolegiatę Bożego Ciała odwiedza coraz więcej turystów z bliższych i dalszych stron Polski oraz goście zagraniczni. Podziwiają ten cenny zabytek Jarosławia, modlą się przed wizerunkiem Matki Bożej Śnieżnej - Królowej Rodzin i cieszą się z efektów w szybkim tempie postępujących prac remontowych…
Gościliśmy ostatnio przewodników ze Stowarzyszenia „Karpaty”, przewodników z Puław, uczestników kursu przewodnickiego w Przemyślu, emerytów ze Zduńskiej Woli, uczestników XIII Złazu Harcerskich Kręgów Seniora Chorągwi Podkarpackiej i wiele innych grup zorganizowanych oraz turystów indywidualnych.
I tak z dnia na dzień zbliżały się wakacje, a dla ministrantów i scholi długo oczekiwany wyjazd w Bieszczady zaplanowany na 23-25.06.2008.
Zebrała się spora, bo 44-osobowa grupa dzieci i młodzieży, która z sześcioma opiekunami wyjechała poznawać przyrodniczo-krajoznawcze atrakcje tego bliskiego nam zakątka Polski. Podczas wyjazdu zwiedziliśmy Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy CARITAS diecezji rzeszowskiej
w Myczkowcach, gdzie znajduje się Centrum Kultury Ekumenicznej. Jest tam przepiękny park z miniaturami drewnianych obiektów sakralnych z obszarów przygranicznych Polski, Słowacji i Ukrainy, a także mini zoo, kawiarnia św. Franciszka z eksponatami muzealnymi fauny i flory Bieszczadów. Odwiedziliśmy Solinę z zaporą i zalewem oraz ukrytą wśród gór cerkiew grecko-katolicką pw. św. Paraskewy z nieistniejącej wsi Łopienka z repliką cudownej ikony MB Łopieńskiej.
W czasie wędrówek górskich uczestnicy zdobyli szczyty Połoniny Wetlińskiej, Szerokiego Wierchu oraz najwyższy szczyt Bieszczadów Tarnicę (1346 m n.p.m.). Zakwaterowanie i wyżywienie zapewnił naszej grupie Piotr Ostrowski (Niedźwiedź) – gospodarz Ośrodka Piotrowa Polana w Wetlinie. Nie zabrakło gier sportowych, zabaw, ogniska z kiełbaską i piosenką turystyczną w wykonaniu uczestników i opiekunów. Mimo zmęczenia wędrówką, „zakwasów” i niedospania wszyscy wrócili pełni wrażeń i planów na przyszłość.
Duszpasterską opiekę sprawował ks. Piotr Łysek, opiekę przewodnicką pełnił piszący te słowa.
Zdjęcia z wyjazdów można obejrzeć na stronie internetowej pod adresem www.przewodnicy.jaroslaw.pl.
Przed nami kolejne wyjazdy.
Z turystycznym pozdrowieniem Ryszard Nykun – prezes JSPTiPW.