Aktualności

JSPTiPW - Krynica Zdrój i Tylicz - 12.10.2019

Jarosławskie Stowarzyszenie Przewodników Turystycznych i Pilotów Wycieczek

oraz

Miejskie Koło PTTK nr 15 w Jarosławiu, Oddział Rzeszów

zapraszają na imprezę

Krynica Zdrój i Tylicz

Ścieżką widokową w koronach drzew

12 październik 2019r. (sobota)

Program

Zbiórka 6:30 parking Hala MOSiR w Jarosławiu ul. Sikorskiego. Wyjazd o godz. 6:45.

Około 10:00 spacer ścieżką w koronach drzew.

Konstrukcja powstała na górnej stacji narciarskiej ośrodka Słotwiny Arena, na wysokości prawie 900 metrów, w pasmie Jaworzyny Krynickiej. Z wieży rozciąga się widok na Tatry i Beskid Sądecki.

Do wieży prowadzi drewniana, łagodnie wznosząca się kładka o długości 1030 metrów. Biegnie ona w koronach drzew i wpiera się na 18 wieżach wsporczych i 87 słupach. Konstrukcja powstała wśród pięknego drzewostanu, na który składają się dorodne okazy buków, jodeł oraz świerków. Budowla jest dostępna dla wszystkich, niezależnie od wieku.

ok. 13.30 -dla chętnych obiad w "Barze za Rogiem" w Krynicy Zdroju

ok. 14.30 - 15.30 spacer po Krynicy Zdroju

ok. 16.00-17.30 zwiedzanie z prałatem Marianem Stachem Tylicza: kościół im. Maryi z golgotą oraz kościoła parafialnego p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła (wolne datki),

powrót do Jarosławia ok. 22.00.

Cena wyjazdu

100 zł dla członków JSPTiPW i Koła PTTK Jarosław

110 zł dla niezrzeszonych

Cena obejmuje: transport, opłaty parkingowe, ubezpieczenie, opiekę pilota.

Dodatkowo płatne:

bilety wstępu na ścieżkę (39 zł – normalny, 32 zł – ulgowy),

obiad (17 zł – dwa dania i kompot)

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany trasy oraz nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia i zmiany wynikłe w trakcie imprezy z przyczyn od niego niezależnych. Zgłoszenia przyjmowane będą pod nr tel. 791 505 500 do dnia 09.10.2019 r. Wpłaty przyjmowane będą w siedzibie Jarosławskiego Stowarzyszenia Przewodników Turystycznych i Pilotów Wycieczek, Rynek 6 w Jarosławiu, III piętro w piątek w godz. 16:00 – 17:00 lub przelewem na konto Stowarzyszenia BS/O Jarosław nr konta 26 9096 0004 2001 0022 8925 0001 z dopiskiem Krynica. Warunkiem uczestnictwa jest wpłata wpisowego do dnia 09.10.2019 r. Wycieczka odbędzie się przy minimum 18 uczestnikach.

Wycieczkę poprowadzi Stanisława Bańcarz - pilot, przewodnik