Aktualności

JSPTiPW - Odpust w Łopience 6.10.2019 r.

Jarosławskie Stowarzyszenie Przewodników Turystycznych i Pilotów Wycieczek

oraz

Koło Miejskie PTTK nr 15 w Jarosławiu

przy O/PTTK Rzeszów

 

zapraszają na rajd

 

”Bieszczadzkie Barwy Jesieni”

ODPUST W ŁOPIENCE

w dniu 06.10.2019r.

 

PROGRAM:

 

Wyjazd z parkingu przed Halą Sportową MOSIR, ul. Sikorskiego o godz. 6.30 (zbiórka o godz. 6.15). Przejazd na trasie Jarosław – Przemyśl – Bircza – Kuźmina – Tyrawa Wołoska – Olszanica – Solina – Polańczyk – Bukowiec – Terka - Łopienka.

 

Msza odpustowa w Sanktuarium Matki Bożej Łopieńskiej godz.11.00

Po mszy piesze przejście: Łopienka – Przełęcz Hyrcza – Korbania (894 m n.p.m) – Bukowiec. Czas przejścia ok. 4,5 godz.

Zabieramy ze sobą latarki czołowe (na wszelki wypadek).

 

- do zdobycia punkty do GOT.

Powrót do Jarosławia około godziny 2100.

 

Przewidywany koszt rajdu :

 

- 60 zł - członkowie PTTK i członkowie JSPTiPW

- 80 zł – kandydaci na członków

 

Osoby nie będące członkami PTTK, ubezpieczają się we własnym zakresie. Zgłoszeń należy dokonywać telefonicznie do dnia 30.09.2019 r. pod nr tel. 664-813-977, lub 791-505-500.Osoby, które zgłosiły swój udział zobowiązane są do wpłaty należności po zapisie. Wpłat należy dokonywać przelewem na konto Stowarzyszenia BS/O Jarosław nr konta 26 9096 0004 2001 0022 8925 0001 z dopiskiem „Odpust w Łopience”. Brak wpłatybędzie skutkował wykreśleniem z listy uczestników.Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany trasy oraz nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia i zmiany wynikłe w trakcie imprezy z przyczyn od niego niezależnych. Uczestnicy powinni mieć ubiór i obuwie stosowne do panujących warunków.Ilość miejsc ograniczona! Rajd odbędzie się przy minimum 35 osobach.

Rajd poprowadzą: A. Piotrowski, L. Misiąg

Serdecznie zapraszamy.