Aktualności

JSPTiPW - Żółkiew i Lwów - 01.06.2019

Jarosławskie Stowarzyszenie Przewodników
Turystycznych i Pilotów Wycieczek

oraz

Koło Miejskie PTTK w Jarosławiu

zapraszają na wyjazd do Żółkwi i Lwowa

w dniu 01.06.2019r /sobota/

Wyjazd z parkingu przed Halą Sportową MOSIR, ul. Sikorskiego o godz. 4.00          (zbiórka o godz. 3.45)

 

Przejazd do Żółkwi. Spotkanie z przewodnikiem, zwiedzanie miasta:

Układ urbanistyczny Starego Miasta,

·         kolegiata pw. św. Wawrzyńca z kryptą Jakuba Sobieskiego i nagrobkami królewiczów (Konstantego i Jakuba Sobieskich),

·         synagoga,

·         cerkiew św. Trójcy wpisana na listę UNESCO,

·         kościół podominikański fundacji Teofili Sobieskiej,

·         cerkiew i monaster oo. Bazylianów pw. św. Trójcy, dawniej pw. Serca Jezusowego fundowany przez Stanisława Żółkiewskiego,

·         pozostałości murów miejskich, zamek.

Przejazd do Lwowa zwiedzanie miasta m.in.:

·         przejazd na Wysoki Zamek - obejrzenie panoramy miasta z Kopca Unii,

·         śródmieście Lwowa (wpisane na Listę UNESCO),

·         rynek z Kamienicą Królewską,   ratusz,

·         katedra rzymskokatolicka

·         czas wolny,

Koszt:

140 zł - przewodnicy i piloci, członkowie PTTK i JSPTiPW oraz pracownicy wojska i żołnierze

150 zł - pozostali uczestnicy.

w cenie: transport, ubezpieczenie, opieka pilota wycieczek, opłaty graniczne i parkingowe, usługi przewodnika miejscowego, wstępy do zwiedzanych obiektów

Kolejność zwiedzanych obiektów może ulec zmianie. Zgłoszeń należy dokonywać do dnia 26.05.2019r. poprzez link: https://goo.gl/forms/DwlVChLNY9GDzlq43 lub pod nr tel. 791 505 500. Wpłaty przyjmowane będą w siedzibie Jarosławskiego Stowarzyszenia Przewodników Turystycznych i Pilotów Wycieczek, Rynek 6 w Jarosławiu, III piętro wtorek – czwartek w godz. 12.00 – 17.00, piątek w godz. 9.00 – 15.30  lub przelewem na konto Stowarzyszenia BS/O Jarosław nr konta 26 9096 0004 2001 0022 8925 0001 z dopiskiem Żółkiew 01.06.2019. Warunkiem uczestnictwa jest wpłata wpisowego do dnia 06.04.2018r. Wycieczka odbędzie się przy minimum 18 uczestnikach.

Na wyjazd obowiązuje paszport ważny minimum 3 miesiące. Należy też dostosować się do przepisów celnych.