Aktualności

JSPTiPW - Na Czere,chę przez granicę w WOłosatem w dn. 01.05.2019r

BIURO TURYSTYCZNE PTTK PRZEMYŚL

ODDZIAŁ IM DR. M. ORŁOWICZA W PRZEMYŚLU UL. WAYGARTA 3,

37-700 PRZEMYŚL  TEL. 16 678 53 74 pttkprzemysl@op.pl  www.pttkprzemysl.pl


przy współpracy

Jarosławskiego Stowarzyszenia Przewodników Turystycznych i Pilotów Wycieczek

organizują

Majówka w  Bieszczadach

Na Czeremchę przez granicę

w Wołosatem

01.05.2019 (ŚRODA)

Program:

Zbiórka uczestników na parkingu dla autokarów obok  MNZP w Przemyślu, Plac Rybi  05:50. Wyjazd 6:00. Przejazd na trasie: Przemyśl - Wołosate.

Przejście piesze trasą: Wołosate - Przełęcz Beskid (granica państwa) - Łubnia - Czeremcha (1130 m  n.p.m.) - Łubnia – Wołosate.


Powrót do Przemyśla w godzinach wieczornych ok. 20:00.


UWAGA! Wymaga się od uczestników wycieczki odpowiedniej kondycji fizycznej. WAŻNEGO PASZPORTU oraz ok. 50 UHR (bilet wstępu do Użańskiego Parku Narodowego).

 

Cena: 85 zł


Świadczenia objęte ceną: transport, przewodnictwo, ubezpieczenie  (SU 5000 zł),

Zgłoszenia i wpłaty przyjmuje Biuro Turystyczne PTTK Przemyśl tel. 16 678 53 74 pttkprzemysl@op.pl w terminie do 29.04.2019r (poniedziałek) lub kontakt z A. Piotrowski 604-064-924