Aktualności

JSPTiPW - Królowa Pogórza przemyskiego - 23.03.2019r

Jarosławskie Stowarzyszenie Przewodników Turystycznych i Pilotów Wycieczek

oraz

Koło Miejskie PTTK nr 15 w Jarosławiu

przy O/PTTK Rzeszów

 

zapraszają na rajd

 

”ZDOBYWAMY KRÓLOWĄ POGÓRZA PRZEMYSKIEGO

w dniu 23.03.2019r.

 

PROGRAM:

 

Wyjazd z parkingu przed Halą Sportową MOSIR, ul. Sikorskiegoo godz. 7.00
(zbi
órka o godz. 6.45). Przejazd na trasie Jarosław – Radymno – Żurawica – Przemyśl – Pikulice – Fredropol – Huwniki – Rybotycze – Posada Rybotycka.

 

Piesze przejście:

Posada Rybotycka (obronna Cerkiew św. Onufrego XIV/XVw) – Królowa Pogórza KOPYSTAŃKA (541 m. n.p.m.) – Kopyśno – Brylińce – Koniusze. Czas przejścia ok. 6 godz.

Przy sprzyjających warunkach spróbujemy zapalić ognisko – kiełbaski i prowiant zabieramy we własnym zakresie

 

- do zdobycia ok. 20 punktów do GOT.

Powrót do Jarosławia około godziny 1900.

 

Przewidywany koszt rajdu:

 

- 50 zł - członkowie PTTK i członkowie JSPTiPW

- 60 zł – kandydaci na członków

 

Osoby nie będące członkami PTTK, ubezpieczają się we własnym zakresie. Zgłoszeń należy dokonywać telefonicznie do dnia 18.03.2019 r. pod
nr tel. 664 813 977.
Osoby,
które zgłosiły swój udział zobowiązane są do wpłaty należności do dnia 18.03.2019r. Wpłat należy dokonywać przelewem na konto Stowarzyszenia BS/O Jarosław nr konta 26 9096 0004 2001 0022 8925 0001
z dopiskiem „Królowa Pogórza”. Brak wpłaty
będzie skutkował wykreśleniem z listy uczestników. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany trasy oraz nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia i zmiany wynikłe w trakcie imprezy z przyczyn od niego niezależnych. Uczestnicy powinni mieć ubiór i obuwie stosowne do panujących warunków.Ilość miejsc ograniczona! Rajd odbędzie się przy minimum 15 osobach.

 

Serdecznie zapraszamy.