Aktualności

Polska w europejskiej rodzinie. Przenikanie kultur i idei wartości

Jarosławskie Stowarzyszenie Przewodników Turystycznych i Pilotów Wycieczek

oraz

Miejskie Koło PTTK w Jarosławiu

 

Zapraszają na

 

 

 VI Kongres  Krajoznawstwa  Polskiego

       Olsztyn 2010

   

 

  „Polska w europejskiej rodzinie. Przenikanie kultur

 i idei wartości. Powinności krajoznawców”

 

 

 

Podkarpacki  Przedkongresowy Sejmik Krajoznawczy PTTK

Trzcinica k/Jasła 19.06.2010 r.

„Współistnienie kultur na Podkarpaciu od średniowiecza  do XVIII wieku

 

 

 

 

 

 

 

PATRONAT HONOROWY:

 

 

WOJEWODA PODKARPACKI

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

 

 

 

 

 

 

 

Komitet Organizacyjny

zaprasza na:

Podkarpacki Przedkongresowy Sejmik Krajoznawczy PTTK

 

 „Współistnienie kultur na Podkarpaciu od średniowiecza do XVIII wieku”

19 czerwca 2010 roku w Trzcinicy pow. Jasło

 

Organizatorzy: 

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

Muzeum Podkarpackie w Krośnie

Starostwo Powiatowe w Jaśle

Urząd Gminy w Jaśle

Podkarpackie Forum Oddziałów PTTK w Rzeszowie

Podkarpackie Kolegium Instruktorów Krajoznawstwa w Rzeszowie

Podkarpacki Klub Instruktorów Krajoznawstwa  w Rzeszowie

Oddział Miejski PTTK w Rzeszowie

Oddział PTTK w Jaśle

 

 

Program Sejmiku

19 czerwca 2010 (sobota)

10.00    Zwiedzanie Skansenu Archeologicznego w Trzcinicy

11.30    Zwiedzanie zabytkowego kościoła św. Doroty w Trzcinicy

12.30    Uroczyste rozpoczęcie Sejmiku, wystąpienia zaproszonych gości

13.00    wystąpienia prelegentów:

 mgr Zygmunt Cebula, Informacja o krajoznawstwie podkarpackim  

dr Jan Gancarski, Skansen Archeologiczny „Karpacka Troja”               

w Trzcinicy

mgr Teresa Furmanek-Wnęk,  Zarys rozwoju osadnictwa na

Podkarpaciu  -  o Głuchoniemcach i Łemkach słów kilka

dr Piotr Łopatkiewicz, Straty w zasobie zabytkowym dawnego pow.                  

 jasielskiego od schyłku XIX w. do II wojny światowej

mgr Zdzisław Gil, Walory architektoniczno-zabytkowe                  

 obiektów rezydencjonalnych i sakralnych na Podkarpaciu po II

wojnie światowej

15.30 – podsumowanie i zakończenie obrad Sejmiku,

15.45 –  obiad dla uczestników konferencji

16.45 – występ Kapeli „Trzciniczoki” z Trzcinicy

18.00 – wyjazd do Jarosława

 

 

Udział w Sejmiku i zapisy:

 

Sejmik został dofinansowany przez:

                - Podkarpacki Urząd Marszałkowski w Rzeszowie

                - Starostwo Powiatowe w Jaśle

                - Urząd Gminy w Jaśle

                - Podkarpackie Forum Oddziałów PTTK w Rzeszowie

                - Oddział Miejski PTTK w Rzeszowie

 

Do udziału w Sejmiku organizatorzy zapraszają:

krajoznawców, przewodników turystycznych, przodowników turystyki kwalifikowanej, członków  i sympatyków PTTK, wszystkich zainteresowanych historią i  zabytkami Ziemi Jasielskiej.

 

 

 

 

1.Udział w Sejmiku:

   a/ osoby dojeżdżające własnym środkiem lokomocji:

      - wpisowe: 30,00 zł członkowie PTTK,  35,00 zł – pozostali,

      - w ramach wpisowego organizatorzy zapewniają:

·        pamiątkowy znaczek,

·        specjalny numer „Wędrowca Małopolskiego” zawierający wykłady  z  Sejmiku oraz  materiały krajoznawcze,

·        obiad w stołówce Zespołu Szkół w Trzcinicy,

      - osoby te ubezpieczają się we własnym zakresie.

  b/ osoby dojeżdżające autokarem  z Jarosławia:

      - wyjazd Jarosławia ul .Sikorskiego  (plac MOSiR), o godz. 7.00,

      - wpisowe: 55,00 zł -  członkowie PTTK, 60,00 zł – pozostali,

      - w ramach wpisowego organizatorzy zapewniają:

·       autokar w obie strony (przyjazd do Jarosławia ok. 21.00)

·       pamiątkowy znaczek,

·       specjalny numer „Wędrowca Małopolskiego” zawierającego wykłady    z  Sejmiku oraz materiały krajoznawcze,

·       obiad w stołówce Zespołu Szkół,

·       ubezpieczenie na czas trwania imprezy.

 

Wpisowe: Centrum InformacjiTurystycznej /Rynek 5/ od wtorku do czwartku w godz.16.00 do 17.00.

 

 

  1.Zgłoszenia uczestnictwa dokonuje się na „Karcie zgłoszenia”  (załącznik) 

   w  terminie  do 9 czerwca 2010 roku, z równoczesną wpłatą wpisowego:

             

2..Brak wpisowego w w/w terminie powoduje automatyczne wykreślenie z listy

   uczestników.

3.Opiekunowie odpowiadają za młodzież uczestniczącą w Sejmiku.

4.Ostateczna interpretacja „Regulaminu” należy do organizatorów.

 

ZAPRASZAMY.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PODKARPACKI PRZEDKONGRESOWY SEJMIK KRAJOZNAWCZY PTTK

Trzcinica k/Jasła  19.06.2010 r. (sobota)

 

 

Karta zgłoszenia udziału w Sejmiku

 

Lp

Nazwisko i imię

Adres zamieszkania

Pesel

Tel. kontaktowy

Dojazd

własnym środkiem

(1a)

Dojazd autokarem

(1b)