Aktualności

JSPTiPW - Kraje nadbałtyckie w dn. 18 - 21.07.2019 r.

Ryga – Tallinn – Kowno

Najciekawsze miasta Krajów Bałtyckich

w 4 dni

od 18 do 21 lipca 2019r.

Dzień I 18 lipca - czwartek

Zbiórka godz. 3:45 Hala MOSiR w Jarosławiu ul. Sikorskiego. Wyjazd 4:00. Przejazd do Kruszynian – zwiedzanie meczetu i mizaru tatarskiego oraz smakowanie potrawy tatarskiej w Tatarskiej Jurcie u Dżenetty. Następnie przejazd do hotelu w Wilnie – zakwaterowanie, obiadokolacja.

Wieczorny spacer po wileńskiej starówce. Odpoczynek nocny.

Dzień II 19 lipca - piątek

Po śniadaniu, wykwaterowanie i wyjazd do stolicy Łotwy - Rygi. Zwiedzanie miasta: zamek Kawalerów Mieczowych, Katedra, kościół św. Jakuba, zespół średniowiecznych kamieniczek „Trzej Bracia”, Brama Szwedzka, fragmenty murów miejskich i inne obiekty.

Przejazd do hotelu w Rydze, zakwaterowanie, obiadokolacja, odpoczynek nocny.

Dzień III 20 lipca - sobota

Po śniadaniu wyjazd do stolicy Estonii. Zwiedzanie Tallina: objazd miasta autokarem, a następnie zwiedzanie pieszo z przewodnikiem obiektów na starówce, m.in. gotycka katedra Najświętszej Marii Panny, sobór Aleksandra Newskiego, kościół pw. św. Olafa, mury obronne z basztami Megede i Kiek in de Koki i inne. Następnie panorama portu morskiego i dolnego miasta z platformy widokowej.

Powrót do hotelu w Rydze, obiadokolacja, odpoczynek nocny.

Dzień IV 21 lipca - niedziela

Po śniadaniu wykwaterowanie i o godz. 6:00 wyjazd do Kowna. Zwiedzanie z przewodnikiem zabytków miasta, m.in.: rynek starego miasta, ratusz, katedra św. Piotra i Pawła, Dom Perkuna i innych

Następnie wyjazd w drogę powrotną do Polski. Obiad tranzytowy w Augustowie.

Powrót do Jarosławia po północy.

Cena wyjazdu (przy 48 uczestnikach): 900zł dla niezrzeszonych

880zł dla członków JSPTiPW i Koła PTTK Jarosław

Płatność w ratach: I rata - do 15 marca 500zł, II - do 15 maja 200zł,  III - do 5 lipca 200zł/180zł

Cena obejmuje: transport, opłaty drogowe, parkingi, ubezpie­czenie NNW i KL, opieka pilota, 3 noclegi w pok. z łazienkami, 3 śniadania, 3 obiadokolacje, usługę przewodnika w języku polskim w Rydze, Tallinie i Kownie, bilety wstępu do zwiedzanych obiektów i do meczetu, przysmak tatarski w Kruszynianach, system nagłaśniający, obiad w drodze powrotnej.

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany trasy, zmiany kolejności zwiedzania obiektów oraz nie ponoszą odpowiedzialności za utrudnienia i zmiany wynikłe w trakcie imprezy z przyczyn od nich niezależnych.


Uwaga:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Uczestnicy powinni posiadać ze sobą dokument tożsamości: dowód osobisty lub paszport. Czas litewski, łotewski, estoński +1h w stosunku do czasu polskiego. We wszystkich krajach walutą jest euro. Zabieramy ze sobą kartę EKUZ.

Zgłoszenia przyjmowane będą poprzez link: https://goo.gl/forms/zoFypJyzVtm7482i2 lub pod nr tel. 791 505 500 do dnia 15.03.2019 r. Wpłaty przyjmowane będą w siedzibie Jarosławskiego Stowarzyszenia Przewodników Turystycznych i Pilotów Wycieczek, Rynek 6 w Jarosławiu, III piętro w piątek w godz. 16.00 - 17.00 lub przelewem na konto Stowarzyszenia BS/O Jarosław nr konta 26 9096 0004 2001 0022 8925 0001 z dopiskiem Kraje Bałtyckie. Warunkiem uczestnictwa jest wpłata wpisowego do dnia 15.03.2019 r. Wycieczka odbędzie się przy 48 uczestnikach.


Wycieczkę poprowadzi  Michalina Drozd - pilot, przewodnik