Aktualności

JSPTiPW Kotlina Kłodzka 2 w dn. 28-30.09.2018r.

Jarosławskie Stowarzyszenie Przewodników Turystycznych i Pilotów Wycieczek

oraz

Miejskie Koło PTTK nr 15 w Jarosławiu, Oddział Rzeszów

 

Kotlina Kłodzka 2

Kamieniec Ząbkowicki, Złoty Stok, Adrspach - Skalne Miasto, Jaskinia Niedźwiedzia, Lądek Zdrój, Paczków

28-30.09.2018 (piątek – sobota - niedziela)

W programie:

Zbiórka o godz. 445  przy Hali Sportowej MOSIR w Jarosławiu. Wyjazd godz. 500.

I dzień (28.09.2018r.)

Kamieniec Ząbkowicki Pałac Marianny Orańskiej - perła architektury dolnośląskiej. Złoty Stok Kopalnia Złota.

Przejazd na nocleg w Stroniu Śląskim, obiadokolacja

 II dzień (29.09.2018r.)

Śniadanie. Wyjazd do Dusznik, zwiedzamy Muzeum Papiernictwa znajdujące się w zabytkowym młynie papierniczym z 1605 r., jedynym tego typu działającym w Polsce. Przejazd przez granicę w Kudowie.
Możliwość zakupienia koron czeskich.
Adrspach
zwiedzamy Skalne Miasto, rejs łódeczką po górskim jeziorku. Powrót do Stronia, obiadokolacja.

III dzień (30.09.2018r.)

Śniadanie, wykwaterowanie. Przejście piesze do Jaskini Niedźwiedziej, największej jaskini w Sudetach. Lądek Zdrój spacer po uzdrowisku.

Paczków - śląskie Carcassonne – zespół staromiejski otoczony imponującym systemem fortyfikacji, spacer po zabytkowym centrum, obiad.

Planowany przyjazd 22.00

Cena:

465 zł – uczestnicy pierwszego wyjazdu do Kotliny Kłodzkiej 400 zł

Cena zawiera: transport, noclegi, dwa śniadania, dwie obiadokolacje, obiad w dniu trzecim, parkingi, opiekę pilota i przewodników lokalnych.

Uwaga:

koszty dodatkowe  120 zł – bilety wstępu.

Uczestnicy powinni posiadać ze sobą dokument tożsamości, dowód osobisty lub paszport. Zabieramy ze sobą kartę EKUZ.
W kopalni i w jaskini panuje chłodna temperatura,
zabieramy ciepłe okrycie.

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany trasy oraz nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia i zmiany wynikłe w trakcie imprezy z przyczyn od niego niezależnych. Zapisy na wyjazd pod nr tel. 791 505 500. Wpłaty przyjmowane będą w siedzibie Jarosławskiego Stowarzyszenia Przewodników Turystycznych i Pilotów Wycieczek, Rynek 6 w Jarosławiu, III piętro wtorek – czwartek w godz. 12.00 – 17.00, piątek w godz. 9.00 – 15.30 lub przelewem na konto Stowarzyszenia BS/O Jarosław nr konta 26 9096 0004 2001 0022 8925 0001 z dopiskiem KOTLINA KŁODZKA 2. Warunkiem uczestnictwa jest wpłata I raty w wys. 200 zł do 24.07.2018r. Pozostała kwota powinna być wpłacona do 14.09.2018r. Wycieczka odbędzie się przy minimum 25 uczestnikach.

 Wycieczkę poprowadzi przewodnik Joanna Płocica