Aktualności

JSPTiPW - Podlasie i Litwa (10-12.08.2018) - II termin

W związku z dużym zainteresowaniem wyjazdem do Wilna postanowiliśmy dodać drugi termin w sierpniu.

 

Jarosławskie Stowarzyszenie Przewodników Turystycznych i Pilotów Wycieczek

oraz

Miejskie Koło PTTK nr 15 w Jarosławiu, Oddział Rzeszów

 

Podlasie i Litwę

Białystok, Wilno i Troki, Augustów

10 - 12.08.2018 (piątek – sobota - niedziela)

W programie:

Zbiórka o godz. 415  przy Hali Sportowej MOSIR w Jarosławiu. Wyjazd godz. 430.

I dzień (10.08.2018r.) Grabarka – Białystok - Sejny

Przejazd do Grabarki - najważniejszego miejsca pielgrzymkowego polskich wiernych prawosławnych. Następnie przejazd do Białegostoku i zwiedzanie  miasta z największą w Europie  cerkwią prawosławną. Zakwaterowanie i obiadokolacja w hotelu Skarpa w Sejnach.

 II dzień (11.08.2018r.) Wilno - Troki

Śniadanie i wyjazd do Wilna o godz. 5:00 czasu polskiego.

Zwiedzanie Wilna z przewodnikiem: cmentarz na Rossie, zamek Gedymina oraz Stare Miasto m.in. Ostrą Bramę, rynek i ratusz i inne zabytki. Przejazd do Troków – zwiedzanie zamku Giedyminowiczów. Spacer ulicą Karaimską i  smakowanie kibinów – oryginalnej potrawy karaimskiej.                                                                                                                                        

Powrót do hotelu w Sejnach, obiadokolacja, wieczorek przy muzyce na żywo.

III dzień (12.08.2018r.) Augustów – Pojezierze Augustowskie – Kanał Augustowski

Śniadanie i wykwaterowanie. Przejazd do Augustowa Studzienicznej, zwiedzanie z przewodnikiem pięknego, drewnianego kościoła i kaplicy na Grobli – Sanktuarium Matki Bożej Studzieniczańskiej, rejs statkiem papieskim po jeziorach i Kanale Augustowskim do Augustowa, następnie zwiedzanie miasta. Przerwa obiadowa w Augustowie. Wyjazd w drogę powrotną. Powrót na miejsce rozwiązania wycieczki w godzinach nocnych.

Cena:

480 zł - członkowie JSPTiPW i PTTK, żołnierze i pracownicy wojska,

500 zł – pozostali uczestnicy

Cena zawiera: przejazd autokarem, opłaty drogowe, parkingi, ubezpieczenie, opiekę pilota, usługi przewodnika wileńskiego i przewodników regionalnych, bilety wstępu, rejs statkiem papieskim, 2 × nocleg z  pełnym wyżywieniem, potrawa regionalna w Trokach, obiad w drodze powrotnej.

Uwaga:

Uczestnicy powinni posiadać ze sobą dokument tożsamości: dowód osobisty lub paszport. Czas litewski  +1h w stosunku do czasu polskiego. Na Litwie walutą jest euro. Zabieramy ze sobą kartę EKUZ

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany trasy oraz nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia  i zmiany wynikłe w trakcie imprezy z przyczyn od niego niezależnych. Zapisy na wyjazd https://goo.gl/forms/Jb5xjbMrfLBk81Yc2 lub pod nr tel. 791 505 500. Wpłaty przyjmowane będą w siedzibie Jarosławskiego Stowarzyszenia Przewodników Turystycznych i Pilotów Wycieczek, Rynek 6 w Jarosławiu, III piętro wtorek – czwartek w godz. 12.00 – 17.00, piątek w godz. 9.00 – 15.30 lub przelewem na konto Stowarzyszenia BS/O Jarosław nr konta 26 9096 0004 2001 0022 8925 0001 z dopiskiem PODLASIE I LITWA. Warunkiem uczestnictwa jest wpłata I raty w wys. 50 % ceny wyjazdu do 11.06.2018r. Pozostał kwota powinna być wpłacona najpóźniej na tydzień przed datą wyjazdu. Wycieczka odbędzie się przy minimum 40 uczestnikach.