Aktualności

JSPTiPW - Lwów - początki harcerstwa polskiego 16-17.06.2018r.

Jarosławskie Stowarzyszenie Przewodników Tuystycznych i Pilotów Wycieczek

oraz

Koło Miejskie PTTK nr 15 Jarosław przy Oddziale PTTK Rzeszów

 

 

LWÓW

POCZĄTKI HARCERSTWA POLSKIEGO

16 - 17.06.2018 r.

Wyjazd z Jarosławia o godz. 500 parking Hala MOSIR ul. Sikorskiego.

 Zwiedzamy miejsca związane z przedwojennym harcerstwem:

Żółkiew

- kolegiata pw. św. Wawrzyńca z kryptą Jakuba Sobieskiego
i nagrobkami królewiczów (Konstantego i Jakuba Sobieskich)

- kościół podominikański fundacji Teofili Sobieskiej z nagrobkami Teofili i Marka Sobieskich

- cmentarz,

Lwów:

- budynek Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół"

- Kościół Św. Marii Magdaleny

- Kościół Św. Elżbiety, obecnie Cerkiew p.w. Św. Olgi i Elżbiety,

- Katedra p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

- Cmentarz Łyczakowski i Cmentarz Orląt,

- Politechnika, Pohulanka, Miodowa Grota, Park Stryjski

- Obecny budynek Hufca Lwów.

Czas wolny

Koszt wyjazdu:

250,00 zł – członkowie JSPTiPW i PTTK, żołnierze i pracownicy wojska

270, 00 zł – pozostali uczestnicy

Cena obejmuje: nocleg ze śniadaniem, obiadokolację, transport, ubezpieczenie, opłaty graniczne i parkingowe, opiekę pilota i przewodnika miejscowego, bilety wstępu

Na wyjazd obowiązuje paszport ważny minimum 3 miesiące. Należy dostosować się do przepisów celnych.

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany trasy oraz nie ponosi odpowiedzialność za utrudnienia i zmiany wynikłe w trakcie imprezy
z przyczyn od niego niezależnych.
Kolejność zwiedzanych obiektów może ulec zmianie. Zgłoszenia przyjmowane będą poprzez link: https://goo.gl/forms/IStGd1XhQTAmTOOA3 lub telefonicznie pod nr tel. 791 505 500 do dnia 30.04.2018r. Wpłaty przyjmowane będą w siedzibie Jarosławskiego Stowarzyszenia Przewodników Turystycznych i Pilotów Wycieczek, Rynek 6 w Jarosławiu, III piętro wtorek – czwartek w godz. 12.00 – 17.00, piątek w godz. 9.00 – 15.30 lub przelewem na konto Stowarzyszenia BS/O Jarosław nr konta 26 9096 0004 2001 0022 8925 0001 z dopiskiem Lwów harcerski. Warunkiem uczestnictwa jest wpłata wpisowego do dnia 30.04.2018r. Wycieczka odbędzie się przy minimum 18 uczestnikach.