Aktualności

JSPTiPW - Walne zgromadzenie Sprawozdawczo - wyborcze 22.03.2018r.

Koleżanki i Koledzy

Przewodnicy, Piloci

oraz Sympatycy JSPTiPW

Zarząd Jarosławskiego Stowarzyszenia Przewodników Turystycznych i Pilotów Wycieczek w oparciu o § 23 ust. 4 Statutu, serdecznie zaprasza do udziału w Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia Sprawozdawczo - Wyborczym, które  odbędzie się w dniu 22 marca 2018 r. o godz. 1800 w siedzibie JSPTiPW, ul. Rynek 6, III Piętro, p. 27

 

Porządek obrad:

1.         Wybór przewodniczącego i protokolanta obrad

2.         Wybór Komisji Mandatowej oraz Wniosków i Uchwał

3.         Sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia

4.         Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej

5.         Dyskusja nad sprawozdaniami

6.         Wybór Komisji Skrutacyjnej

7.         Wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej

8.         Przedstawienie harmonogramu imprez turystycznych na 2018 rok

9.         Pytania i wolne wnioski

10.       Zakończenie obrad.

 

Przypominam o obowiązku opłacania składek członkowskich w wysokości 25 zł rocznie.

 Z uwagi na ważność obrad proszę o udział w Walnym Zgromadzeniu.

 Prezes

Ryszard Nykun