Aktualności

JSPTiPW - Szkolenie w Nadleśnictwie Oleszyce - 17.03.2018r.

Jarosławskie Stowarzyszenie Przewodników Turystycznych i Pilotów Wycieczek

Koło Miejskie PTTK nr 15 w Jarosławiu przy Oddziale PTTK Rzeszów

Koło Przewodników PTTK Oddział Przemyśl

zapraszają

na szkolenie

w Nadleśnictwie Oleszyce

17.03.2018 (sobota)

 

 

Wyjazd z Przemyśla: godz. 8.15 - parkingu na Placu Berka Joselewicza

Wyjazd z Jarosławia: godz. 9.00 - Hala Sportowa MOSiR

 

W programie szkolenia przewidziane jest:

godz. 10.00 - spotkanie z p. Stanisławem Zagrobelnym - Nadleśniczym Nadleśnictwa Oleszyce przy kapliczce św. Huberta Leśnictwo Stare Sioło

 

na terenie Leśnictwa Stare Sioło: omówienie historii oraz zwiedzanie, m.in.: pozostałości  nieistniejącej wsi Miłków (cmentarz grecko-katolicki, krzyż, ołtarz, symboliczny cmentarz rzymsko-katolicki), z której wszyscy mieszkańcy w ramach oczyszczania granicy zostali wywiezieni przez NKWD na Besarabię (obecnie Mołdawia), obelisk postawiony ku czci powstańców styczniowych oraz bunkier z Linii Mołotowa,

 

przyjazd do Szkółki Leśnej Leśnictwa Kolonia:

- zwiedzanie Lasu Katyńskiego, w którym posadzono dęby  ku czci wszystkich polskich leśników zamordowanych w Katyniu,

- zwiedzanie Lasu Smoleńskiego (dęby posadzone ku czci ofiar katastrofy Smoleńskiej),

- zwiedzanie największej w RDLP Krosno Kontenerowej Szkółki Leśnej,

- zajęcia teoretyczne w nowej Leśnej Izbie Dydaktyczno-Przyrodniczej,

- ognisko pod grzybkiem  na terenie Zielonej Szkoły, częściowo sponsorowane przez Nadleśnictwo Oleszyce.

 

Cena wyjazdu na szkolenie uzależniona będzie od liczby przewodników:

od 20 do 25 zł (koszty transportu).

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia i zmiany wynikłe w trakcie szkolenia z przyczyn od niego niezależnych. 

Zapisy proszę zgłaszać do 15 marca 2018 r. (czwartek) pod numer telefonu:
506 711 741 do Stanisławy Bańcarz (Przemyśl) oraz tel. 664 040 305 do Małgorzaty Jaworowskiej (Jarosław). Opłaty za transport zbierane będą przed wyjazdem na szkolenie lub w busie.
Wyjazd odbędzie się przy minimum 20 uczestnikach!

Zarządy:

Jarosławskiego Stowarzyszenia Przewodników Turystycznych i Pilotów Wycieczek,

Miejskiego Koła PTTK nr 15 w Jarosławiu, Oddział w Rzeszowie,

Koła Przewodników Turystycznych PTTK Oddział Przemyśl

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!