Aktualności

”ZAKOŃCZENIE SEZONU TURYSTYCZNEGO 2017” w dniu 04.11.2017 r. (PTTK)

 Koło Miejskie PTTK nr 15 w Jarosławiu

przy O/PTTK Rzeszów

oraz

Jarosławskie Stowarzyszenie Przewodników Turystycznych i Pilotów Wycieczek

zapraszają na wycieczkę

 

”ZAKOŃCZENIE SEZONU TURYSTYCZNEGO 2017”

w dniu 04.11.2017 r.

 

PROGRAM:

Wyjazd z Dworca PKS o godz. 11.20 (zbiórka o godz. 11.00). Przejazd na trasie: Jarosław – Boratyn. Zakup biletów PKS we własnym zakresie (koszt około 4zł /osobę).

 

Piesze przejście: Boratyn (zwiedzanie kompleksu parkowo - pałacowego) – Chłopice (drewniany kościół pw Wniebowzięcia NMP) – Morawsko – Kidałowice – Jarosław.

Długość przejścia ok. 15 km. 

 

W Jarosławiu około godziny 1700, w hotelu Turkus będzie poczęstunek.

 

Przewidywany koszt:

 

- 40 zł - członkowie PTTK i członkowie JSPTiPW 

 

Zgłoszeń należy dokonywać telefonicznie do dnia 25.10.2017 r. pod nr tel. 791-505-500. Osoby które potwierdziły swój udział telefonicznie zobowiązane są do wpłaty należności w kwocie 40 zł do dnia 25 października 2017 r.  Wpłaty przyjmowane będą w siedzibie Jarosławskiego Stowarzyszenia Przewodników Turystycznych i Pilotów Wycieczek i Koła PTTK nr 15, Rynek 6 w Jarosławiu wtorek – czwartek  w godz. 12 -17, piątek w godz. 9.00 – 15.30. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany trasy oraz nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia i zmiany wynikłe w trakcie imprezy z przyczyn od niego niezależnych. Uczestnicy powinni mieć ubiór i obuwie stosowne do panujących warunków. Ilość miejsc ograniczona!

 

Organizatorzy A. Piotrowski, L. Misiąg.