Aktualności

Lwów - początki harcerstwa polskiego 4.11.2017r. (JSPTiPW)

Jarosławskie Stowarzyszenie Przewodników Turystycznych i Pilotów Wycieczek

oraz

Koło Miejskie PTTK nr 15 w Jarosławiu przy Oddziale PTTK Rzeszów

 

 

LWÓW

POCZĄTKI HARCERSTWA POLSKIEGO

04.11.2017 (sobota)

 

Wyjazd z Jarosławia o godz. 500 parking Hala MOSIR ul. Sikorskiego.

 Zwiedzamy:

Lwów - spacer po miejscach związanych z przedwojennym harcerstwem:

- budynek Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół"

- Kościół Św. Marii Magdaleny

- Kościół Św. Elżbiety, obecnie Cerkiew p.w. Św. Olgi i Elżbiety,

- Katedra p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

- Cmentarz Łyczakowski i Cmentarz Orląt,

- Politechnika,

- Pohulanka,

- Miodowa Grota,

- Park Stryjski

- Obecny budynek Hufca Lwów.

Czas wolny

Koszt wyjazdu:

105,00 zł – Cena obowiązuje przy 20 osobach

  80,00 zł – Cena obowiązuje przy 30 osobach

Cena obejmuje:

transport, ubezpieczenie, opłaty graniczne i parkingowe, opiekę pilota i przewodnika miejscowego, bilety wstępu

Na wyjazd obowiązuje paszport ważny minimum 3 miesiące. Należy dostosować się do przepisów celnych.

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany trasy oraz nie ponosi odpowiedzialność za utrudnienia i zmiany wynikłe w trakcie imprezy z przyczyn od niego niezależnych. Kolejność zwiedzanych obiektów może ulec zmianie. Zgłoszeń należy dokonywać telefonicznie do dnia 27.10.2017 r. pod nr tel. 791 505 500. Wpłaty po zgłoszeniu telefonicznym przyjmowane będą w siedzibie Jarosławskiego Stowarzyszenia Przewodników Turystycznych i Pilotów Wycieczek, Rynek 6 w Jarosławiu, III piętro wtorek – czwartek w godz. 12.00 – 17.00, piątek w godz. 9.00 – 15.30 lub przelewem na konto Stowarzyszenia BS/O Jarosław nr konta 26 9096 0004 2001 0022 8925 0001 z dopiskiem Lwów harcerski. Warunkiem uczestnictwa jest wpłata wpisowego. Wycieczka odbędzie się przy minimum 18 uczestnikach.