Aktualności

Wołyń po polskiej stronie 21.10.2017 (JSPTiPW)

Jarosławskie Stowarzyszenie Przewodników Turystycznych i Pilotów Wycieczek

oraz

Koło Miejskie PTTK w Jarosławiu przy Oddziale w Rzeszowie

Wołyń po polskiej stronie

21.10.2017 (sobota)

 

Wyjazd z Jarosławia o godz. 600 parking Hala MOSIR ul. Sikorskiego.

 Zwiedzamy:

Kryłów

- wilcze uroczysko i sanktuarium św. Mikołaja z cudownym źródełkiem,

- neogotycki kościół pw. Narodzenia NMP (1860 r.),

- ruiny zamku z XVI w.,

Czumów

- eklektyczny pałac w Czumowie

- przełom rzeki Bug,

Gródek (Gródek Nadbużański)

- Wieża widokowa Panorama Królewskiego Kąta

Horodło

- zwiedzanie miejscowości,

- Kościół rzymskokatolicki pw św. Jacka

- dawna cerkiew obecnie kościół filialny pw. św. Mikołaja i Podwyższenia Krzyża Świętego

- Kościół Polskokatolicki pw. Zmartwychwstania Pańskiego

- średniowieczne Grodzisko

Hrubieszów

- zwiedzanie najdalej wysuniętego na wschód miasta Unii Europejskiej,

- kościół pw. św. Mikołaja oraz zabytkowa plebania (z 1746 r), w której urodził się Bolesław Prus,

- dawna cerkiew greckokatolicka - obecnie kościół pw. św .Stanisława  Kostki - Sanktuarium Matki Boskiej Sokalskiej klasztor oo. Bernardynów,

- prawosławna cerkiew pw. Zaśnięcia  Najświętszej Marii Panny (13 kopułowa)

- małomiasteczkowa zabytkowa zabudowa /tzw. sutki hrubieszowskie/,

- browar Sulewski /degustacja lokalnych wyrobów/

Koszt wyjazdu:

100,00 zł – przewodnicy, członkowie PTTK, żołnierze i pracownicy wojska

110,00 zł – pozostali uczestnicy

Cena obejmuje:

transport, ubezpieczenie, opiekę pilota i przewodnika miejscowego.

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany trasy oraz nie ponosi odpowiedzialność za utrudnienia i zmiany wynikłe w trakcie imprezy z przyczyn od niego niezależnych. Zgłoszeń należy dokonywać telefonicznie do dnia 12.10.2017 r. pod nr tel. 791 505 500. Wpłaty po zgłoszeniu telefonicznym przyjmowane będą w siedzibie Jarosławskiego Stowarzyszenia Przewodników Turystycznych i Pilotów Wycieczek, Rynek 6 w Jarosławiu, III piętro wtorek – czwartek w godz. 12.00 – 17.00, piątek w godz. 9.00 – 15.30 lub przelewem na konto Stowarzyszenia BS/O Jarosław nr konta 26 9096 0004 2001 0022 8925 0001 z dopiskiem Wołyń. Warunkiem uczestnictwa jest wpłata wpisowego do 13.10.2017r. Wycieczka odbędzie się przy minimum 18 uczestnikach.