Aktualności

Wakacyjne wyjazdy na Ukrainę (JSPTiPW)

WAKACYJNE WYJADY NA UKRAINĘ

ZBIÓRKA na parkingu MOSiR ul. Sikorskiego o godz. 445. Wyjazd o godz. 500

Terminy wyjazdów:

08.07.2017r. ŚLADAMI MNICHÓW i HETMANÓW – 80 zł,

ŻÓŁKIEW miasto założone przez hetmana S. Żółkiewskiego. Zwiedzamy kamieniczki w Rynku, pozostałości murów miejskich, Brama Krakowska i Zwierzyniecka, zamek, kościół św. Wawrzyńca z kryptami rodziny założycieli, cerkiew bazylianów, cerkiew Św. Trójcy - zabytek wpisany na listę UNESCO, synagoga, zespół podominikański,

KRECHÓW - perła ukraińskiej części Roztocza i Jaworowskiego Parku Narodowego: zwiedzanie klasztoru obronnego o.o. Bazylianów z cudownym obrazem Matki Boskiej Werchrackiej, spacer fragmentem ścieżki przyrodniczej przez Jaworowski Park Narodowy, obejrzenie pieczar mnichów z XVI w. i kapliczki nad cudownym źródełkiem

15.07.2017r. LWÓW ZAMKNIĘTY W DREWNIE – 70 zł, bilety do Opery 50 – 400 UAH

Lwowski Skansen budownictwa drewnianego - Szewczenkowski Gaj, wieczorem możliwość obejrzenia opery AIDA (dla chętnych – zgłoszenia przy zapisach, pozostali czas wolny)

22.07.2017r. i 26.08.2017r. TRUSKAWIEC I DROHOBYCZ  - 120 zł

TRUSKAWIEC - największe uzdrowisko karpackie, spacer po alejach zdrojowych, degustacja wód leczniczych, udział w atrakcyjnym pokazie w delfinarium.

DROHOBYCZ - śladami Brunona Schulza: dom, „Ulica Krokodyli”, miejsce śmierci, kościół pw. Św. Bartłomieja z XIV/V w. fundacji Władysława Jagiełły, drewniana cerkiew św. Jerzego - zabytek na liście UNESCO, synagoga

29.07.2017r. ZŁOTA PODKOWA – 110zł

OLESKO – zamek, miejsce narodzin Jana III Sobieskiego

PODHORCE – pałac Koniecpolskich i Rzewuskich, park, klasztor

ZŁOCZÓW – zamek z bastionami oraz pałacyk chiński

ŚWIRŻ – ruiny zamku z XV wieku

05.08.2017r. ŚLADAMI POCZĄTKÓW HARCERSTWA POLSKIEGO – 80 zł

Miejsca związane z tworzeniem się harcerstw/skautingu w okresie II Rzeczypospolitej, m. in. Politechnika, Uniwersytet Jana Kazimierza, cmentarz łyczakowski i Orląt Lwowskich, Kościół Św. Elżbiety, kościół Marii Magdaleny, budynek Towarzystwa Gimnastycznego Sokół, katedra rzymsko – katolicka, wybrane miejsca pamięci upamiętniające harcerzy (tablice, pomniki), obecny budynek Hufca Lwów, czas wolny

 12.08.2017r. LWÓW – 80 zł

Zwiedzamy: Śródmieście Lwowa wpisane na listę UNESCO, Rynek i kamienica królewska, Wały hetmańskie – Pomnik Mickiewicza, Teatr Opery i baletu, Katedra Ormiańska, Katedra Rzymsko – katolicka, Kaplica Boimów, Cerkiew Św. Jura, Cmentarz Łyczakowski i Cmentarz Orląt Lwowskich w trakcie zwiedzania czas wolny

19.08.2017r. LWÓW ZNANY I NIEZNANY – 80 zł

Zwiedzamy: Śródmieście Lwowa wpisane na listę UNESCO, dawny kościół Jezuitów, Bernardynów, Katedrę Ormiańską, Katedrę Wołoską, Wzgórza Wuleckie - miejsce rozstrzelania polskich profesorów lwowskich uczelni i członków ich rodzin, Cmentarz Janowski, w trakcie zwiedzania czas wolny

Na wyjazd obowiązuje paszport ważny minimum 3 miesiące. Należy dostosować się do przepisów celnych.

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany trasy oraz nie ponosi odpowiedzialność za utrudnienia i zmiany wynikłe w trakcie imprez z przyczyn od niego niezależnych. Kolejność zwiedzanych obiektów może ulec zmianie.

Cena obejmuje: opłaty graniczne i parkingowe, ubezpieczenie NNW i KL, usługi przewodnika i pilota, bilety wstępu do zwiedzanych obiektów. (Cena obowiązuje przy 30 osobach, przy 20 chętnych dopłata 25 zł od osoby)

Zapisy wraz z wpłatą wpisowego przyjmowane będą najpóźniej 4 przed planowaną datą wyjazdu w siedzibie Stowarzyszenia, Rynek 6 w Jarosławiu od wtorku do czwartku w godz. 12.00 – 17.00 lub przelewem na konto Stowarzyszenia BS/O Jarosław nr konta 26 9096 0004 2001 0022 8925 0001 Dodatkowe informacje pod numerem 791 505 500, 664 040 305 lub 505 078 155

Jarosławskie Stowarzyszenie Przewodników Turystycznych i Pilotów Wycieczek

oraz

Koło Miejskie PTTK w Jarosławiu

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!