Aktualności

Turystyczny marsz na orientację Dybawka Górna w dn. 13.05.2017r (JSPTiPW)

Aktualne informacje na stronie www.puchartwierdzy.pl lub pod numerem tel. 888 173 124

ORGANIZATOR:

Podkarpacki Okręgowy Związek Orientacji Sportowej, UKS „Azymut” Dębów

WSPÓŁORGANIZATORZY:

Polski Związek Orientacji Sportowej, Przemyskie Stowarzyszenie Przyjaciół Dobrego Wojaka Szwejka

TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW:

13 - 14 Maja – Przemyśl – Dybawka - Krasiczyn

FORMA ZAWODÓW: CTZ, Zawody 2-dniowe, 3-etapowe. Zawody indywidualne z klasyfikacją po 2 biegach,  zaliczane do rankingu PZOS – współczynnik 1,1. Zawody sztafetowe.

ZESPÓŁ SĘDZIOWSKI - ORGANIZACYJNY:

Kierownik Zawodów - Piotr Kruk

Sędzia Główny - Bartosz Kaszuba

Budowniczy Tras - Kostia Majasow

Obsługa SI - Marcin Leśnicki

Kierownik Startu  - Hubert Kamecki

Kierownik Mety - Maria Ziętek-Leśnicka 

Biuro Zawodów - Stanisław Leśnicki

Kartografowie - Piotr Pietroń

MAPY:

„Fort Prałkowce” – skala 1:10 000

„Dybawka” – skala 1:10 000

„Przemyśl Zamek” – skala 1:4000

PROGRAM ZAWODÓW:

12 Maja – 18.00-21.00 – Praca Biura Zawodów

13 Maja – 10.00-13.00 – Etap 1

Bieg średniodystansowy:

16.00 – Start sztafet „Młodzik, Junior”

17.00 – Start sztafet „Senior”

18.00 – Start sztafet “Master”

ok. 21.00 – Planowane zakończenie sztafet “Senior”

14 Maja

9.30-11.00 – Bieg parkowy,

12.00 – Dekoracja zwycięzców,

zakończenie zawodów

KATEGORIE WIEKOWE

Biegi indywidualne

Sportowe: K10, K12A, K12B, K14A, K14B, K16A, K16B, K18, K20-21, K21E, K30, K35, K40, K45, K50, K55, K60, K65;

M10, M12A, M12B, M14A, M14B, M16A, M16B, M18, M20-21, M21E, M30, M35, M40, M45, M50, M55, M60, M65, M70, M75

Popularyzatorskie: KM10R, KM10N, Open K, Open M,

Bieg sztafetowy

4 osoby, minimum 2 kobiety / Młodzik / KM10-KM14

4 osoby, minimum 2 kobiety / Junior / KM14-KM18

5 osób, minimum 2 kobiety / Senior / KM16+, OPEN

3 osoby, minimum 1 kobieta / Masters / KM35-KM75

Uwaga! Składy sztafet nie muszą być związane z klubami.

ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA:

Biegi indywidualne

Opłaty za zawody

20zł – KM10NR, KM12

30zł – KM14-KM18

40zł – pozostałe

Bieg sztafetowy

25zł – Młodzik, Junior, Masters

60zł – Senior

Opłatę startową można wpłacać na konto: UKS „Azymut” Dębów, BS Przeworsk Nr konta 33 9106 0008 2001 0013 8657 do dnia 7 maja, albo wpłacić w biurze zawodów przed startem.

Zgłoszenia:

Zgłoszenia przyjmowane będą przez elektroniczny system zgłoszeń umieszczony na stronie zawodów do dnia 7 maja 2017. Po tym terminie mailowo na adres bizonharper@wp.pl – opłata startowa + 50%

POTWIERDZANIE PK

W zawodach zostanie użyty elektroniczny system potwierdzania punktów kontrolnych SportIdent. Opłata za wypożyczenie chipa 5zł (całe zawody), zgubienie chipa opłata 120zł – 200zł zależnie od rodzaju.

NAGRODY

Klasyfikacja indywidualna:  

Medale i dyplomy za miejsca I – III,

w kategoriach KM10-KM14 dyplomy do miejsca VI

Bieg sztafetowy:

Puchary  i dyplomy za miejsca I – III

Nagrody finansowe w kategorii Senior:

I miejsce - 150€

II miejsce - 100€

III miejsce - 100€

ZAKWATEROWANIE:

Organizator zapewnia noclegi w warunkach turystycznych z własnym śpiworem i materacem. Więcej informacji w krótce.

POZOSTAŁE:

W Centrum zawodów znajdować się będzie bufet. Opiekę medyczną w czasie trwania zawodów zapewnia organizator. Organizator nie ponosi kosztów ubezpieczenia indywidualnego. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego Biuletynu i ewentualnego łączenia kategorii. O wszystkich sprawach spornych decyduje sędzia główny zawodów. Zgłoszenie na zawody jest równoznaczne z akceptacją postanowień biuletynu.