Aktualności

Stolice Europy - Praga w dniach 28-30.07.2017 (JSPTiPW)

Jarosławskie Stowarzyszenie Przewodników Turystycznych i Pilotów Wycieczek

oraz

Miejskie Koło PTTK nr 15 w Jarosławiu przy O/PTTK Rzeszów

zaprasza do

 

PRAGI

28-30.07.2017r.

 

1 DZIEŃ - 28.07.2017 (piątek)

Godz. 1:00 - wyjazd z miejsca zbiórki MOSIR Jaroslaw

godz. 8:00 - spotkanie z przewodnikiem w Kłodzku

godz. 11:00 - 17:00 - zwiedzanie PRAGI lewobrzeżnej

 

Pohorelec - arkadowy plac z pozostałościami XVIII w. fortyfikacji i sławnym  klasztorem Na Strachovie założonym przez zakon norbertański w 1140 r.  Plac Loretański - pałac Czerninów, siedziba Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Loreta - kościół wybudowany przez Dientzenhoferów na początku XVIII w. z najnowszą częścią kompleksu Santa Cassa (po włosku święty dom). Hradczany - siedziba władców Czech, ze wzgórza wspaniała panorama miast. Katedra św. Wita - miejsce koroboracji królów, najwyższy kościół w Czechach. Zawiera 22 boczne kaplice, zaskakujące witraże ... Bazylika Św. Jerzego - najpiękniejszy kościół romański w Pradze.

Mała Strana - w 1257r. król Przemysł Ottokar II zakłada kolonię niemiecką, która staje się miastem. Przy Placu Malostrańskim kościół św. Mikołaja z XVIII w., siedziby urzędów państwowych, sklepów i targów.

godz. 18:00- 22:00- zakwaterowanie, obiadokolacja, zajęcia koedukacyjne.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2 DZIEŃ - 29.07.2017 (sobota)

08:00 - śniadanie

09:30 - 16:00 zwiedzanie Pragi prawobrzeżnej

Most Karola -  średniowieczny most na Wełtawie, przez 400 lat jedyne połączenie obu części Pragi. Słynny z barokowych rzeźb zdobiących konstrukcje na całej długości.

Stare Miasto - centrum handlowe, kulturalne i administracyjne z pięknym Ratuszem Staromiejskim. Najwspanialszy plac w Europie Środkowej z ratuszem słynącym z XV - wiecznego zegara astronomicznego zwanego Orloj.

Nowe Miasto - z popularnym Pałacem Wacława, który wraz z przyległymi uliczkami stanowi jeden z najbardziej eleganckich rejonów stolicy.

18:00- 22:00- zakwaterowanie, obiadokolacja, zajęcia koedukacyjne.

Dla chętnych wyjście na Kriżikowe Fontanny (płatne we własnym zakresie ok. 220Kć/37,40zł)

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                         

3 DZIEŃ - 30.07.2017 (niedziela)

09:00 - 16:00 zwiedzanie Pragi (c.d.)

Wyszehrad (Wysoki Gród) - legendarna kolebka Czech, twierdza z czerwonej cegły, Bazylika p.w. Świętych Piotra i Pawła, stary cmentarz- panteon narodowy z grobami wybitnych pisarzy i artystów, pomnik Slavin, romańska rotunda św. Marcina, zachowane fortyfikacje z XVII- XVIII w., pomniki.

Józefów - pradawne getto żydowskie. Dzielnica ta usiana jest klejnotami żydowskiej architektury sakralnej,

2 godzinny rejs statkiem po Wełtawie połączony z obiadem (MENU: drink na przywitanie, poczęstunek w formie bufetu, gorące dania obiadowe, surówki, warzywa gotowane, desery - ciasta, lody).

Około godziny 20:00 planowany przyjazd do Polski.

Około 2.00 w nocy przyjazd do Jarosławia, tj. w poniedziałek 31.07.2017

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewidywany koszt:

560,00 zł - członkowie JSPTiPW, PTTK oraz żołnierze i pracownicy wojska

580,00 zł - pozostali uczestnicy

(kalkulacja dla minimum 40 osób)

 

W CENIE:

opłaty parkingowe, usługa pilota i przewodnika, ubezpieczenie NNW + KL, 2 x nocleg, 2 x śniadanie, 2 x obiadokolacja, rejs statkiem po Wełtawie połączony z obiadem.

WSTĘPY PŁATNE INDYWIDUALNIE PONAD PROGRAM DLA CHĘTNYCH:

metro - 32 Kcz (ok. 5,50 zł), Kriżikowe Fontanny - 220 Kcz (ok. 37,40 zł), zwiedzanie od wewnątrz Katedry św. Wita, Bazyliki Św. Jerzego, Złotej Uliczki, Zamku płatne w pakiecie - 250 Kcz. (ok. 42,50 zł), Muzeum Miniatur - 70 Kcz. (ok. 11,90 zł).

 

Zapisy wraz z wpłatą pierwszej raty - 200 zł (bądź całości) przyjmowane będą do dnia 30.04.2017r. w siedzibie Stowarzyszenia, Rynek 6 w Jarosławiu w godz. 14.00-17.00 lub przelewem na konto Stowarzyszenia BS/O Jarosław nr konta 26 9096 0004 2001 0022 8925 0001 po wcześniejszym uzgodnieniu pod numerem tel.: 664 040 305.

Dodatkowe informacje pod numerem tel. 606 449 196

Uwaga: Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany trasy oraz nie ponosi odpowiedzialność za utrudnienia i zmiany wynikłe w trakcie imprez z przyczyn od niego niezależnych.