Aktualności

Chasydzi w Jarosławiu

Jerzy Czechowicz

 

 Szkolenie przewodników

 

Uczestnicy spotkania

 

26 marca 2010 r. w siedzibie JSPTiPW odbył się wykład Jerzego Czechowicza, w którym prelegent przedstawił historię Żydów w naszym mieście. Podczas dwugodzinnej prezentacji pokazał m.in. najistotniejsze obiekty, wymienił najważniejsze nazwiska, omówił  zwyczaje i stroje. Podzielił się też własnymi opracowaniami dotyczącymi rozmieszczenia Żydów w Jarosławiu. Sporo uwagi poświęcił akcji ratowania zabytkowych macew na cmentarzu w Wólce Pełkińskiej pochodzącym z 1699 r.

 

Napis

 

Synagoga jarosławska przed przebudową

 

Cmentarz w Wólce Pełkińskiej

 

Pierwsza wzmianka świadcząca o obecności Żydów w Jarosławiu pochodzi z 1464 r. Powodem późnego i małego osadnictwa Żydów w naszym mieście był wydany w 1561 r. przez ówczesną wła­ścicielkę Jarosławia Zofię Tarnowską przywilej de non tole­randis Judaeis, zakazujący Żydom osiedlania się na terenie miasta. Ważnym dla historii Jarosławia były organizowane od 1680 r. do 1764 r. obrady sejmu żydowskiego tzw. Sejmu Czterech Ziem.

Warto dodać, że Jarosław znajduje się na trasie Szlaku Chasydzkiego, który prowadzi przez województwo lubelskie i podkarpackie.

 

 

Jerzy Czechowicz jest absolwentem Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. Stanisława Wyspiańskiego w Jarosławiu. Jest przewodnikiem turystycznym i miłośnikiem Jarosławia.  Odznaczony Srebrną Odznaką Prac Konserwacji zabytków oraz medalem Zasłużonego Działacza Kultury, a w 2002 r. otrzymał „Jarosława”  – prestiżową nagrodę Burmistrza Miasta.