Aktualności

Jarosławska Sekcja Rowerowa

Na czerwcowym zebraniu Zarządu na wniosek Iwony Skrzypskiej została podjęta Uchwała o powołaniu w ramach Jarosławskiego Stowarzyszenia Przewodników Turystycznych i Pilotów Wycieczek, Jarosławskiej Sekcji Rowerowej. 

W skład Zarządu Sekcji wchodzą:

Prezes:           Iwona Skrzypska  tel. 603 258 990

Wiceprezes:   Ireneusz Bazylewicz

Sekretarz:      Ewelina Lubos

Skarbnik:        Robert Mielnicki