Aktualności

Szkolenie Pierwsza Pomoc Przedmedyczna

 

Szkolenie Pierwsza Pomoc Przedmedyczna

 

Jarosławskie Stowarzyszenie Przewodników Turystycznych i Pilotów Wycieczek, zaprasza do udziału w szkoleniu z zakresu pierwszej pomocy, które jest skierowane przede wszystkim do organizatorów imprez turystycznych, pilotów wycieczek, przewodników turystycznych i turystów.

Celem szkolenia jest uświadomienie, czym jest pierwsza pomoc z punktu widzenia prawnego, moralnego i praktycznego, jakie są zasady jej udzielania, opanowanie podstawowych czynności związane z udzielaniem pierwszej pomocy przedmedycznej zarówno dorosłym jak i dzieciom.

Zagadnienia poruszane na szkoleniu będą dotyczyć sytuacji specyficznych występujących w szczególności w turystyce kwalifikowanej.

Szkolenie jest bezpłatne.

Szkolenie odbędzie się w dniu 22.04.2016r. o godz. 1830 w siedzibie Jarosławskiego Stowarzyszenia Przewodników Turystycznych i Pilotów Wycieczek, Rynek 6, III piętro, pok. 27.

 

Szkolenie poprowadzi:

Bogdan Naskręski