Aktualności

Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia 30.03.2016

Koleżanki i Koledzy

Przewodnicy, Piloci i Sympatycy

JSPTiPW

 

 

Zarząd Jarosławskiego Stowarzyszenia Przewodników Turystycznych i Pilotów Wycieczek w oparciu o §23 ust. 1 i 4 Statutu, serdecznie zaprasza do udziału w Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia, które odbędzie się w dniu 30 marca 2016r. o godz. 18.00 w siedzibie JSPTiPW, ul. Rynek 6, III Piętro, p. 27

 

Porządek obrad:

1.Wybór przewodniczącego i protokolanta obrad

2.Wybór Komisji Mandatowej oraz Wniosków i Uchwał

3.Sprawozdanie merytoryczne Zarządu z działalności Stowarzyszenia ,

4.Sprawozdanie finansowe z działalności Stowarzyszenia

5.Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej

6. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego

7.Dyskusja nad sprawozdaniami

8.Przedstawienie harmonogramu imprez turystycznych na 2016 rok

9.Pytania i wolne wnioski

10.Zakończenie obrad.

 

 

Prezes: Ryszard Nykun

 

Sekretarz: Małgorzata Jaworowska