Aktualności

Beskid Niski - „sercu bliski” w dniu 17.10.2015 r.wycieczka odwołana z przyczyn niezależnych od organizatora.

 

Jarosławskie Stowarzyszenie Przewodników  

Turystycznych i Pilotów Wycieczek

oraz

Koło Miejskie PTTK nr 15 w Jarosławiu

przy O/PTTK Rzeszów

Beskid Niski - „sercu bliski”

w dniu 17.10.2015 r.

 

Wyjazd z Jarosławia o godz. 6.00 - zbiórka uczestników o godz. 5.45,  plac przy hali sportowej MOSiR

Przejazd przez Rzeszów – Strzyżów – Jasło – do miejscowości Krempna

 Zwiedzamy:

-  Lubla – gotycki kościół drewniany z XVI w. pw. św. Mikołaja,

Krempna,

- Ośrodek Edukacji Magurskiego Parku Narodowego z Muzeum       Przyrodniczym MPN,

-   cerkiew  pw. śś. Kosmy i Damiana z 1782 r. z kompletnm ikonostasem oraz dużymi fragmentami zachowanych ikonostasów wcześniejszych,

- cmentarz z I wojny światowej – architekt Dusan Jurkowicz

-  Kotań -  cerkiew  pw. śś. Kosmy i Damiana z XVIII w., przebudowana w 1841r. – zachowane (zgromadzone) lapidarium z regionu

-   Świątkowa Wielka oraz Mała – świątynie rzymskokatolickie w byłych cerkwiach z lat 1757 i 1762, obie pod wezwaniem św. Michała Archanioła. Świątynie są po gruntownych remontach – spotkamy tu kolegę przewodnika księdza Józefa Obłoja, gospodarza parafii

-   Desznica – ognisko „u Józia”

UWAGA: Dla chętnych po zwiedzeniu Krempnej wycieczka górska ok. 3 godz. na trasie: Krempna – Kamień – Kąty (do zdobycia 12 pkt do GOT). Ww. osoby rezygnują ze zwiedzania Kotani i Świątkowych – dołączają do ogniska w Desznicy.

 

Planowany powrót do Jarosławia ok. godz. 22.30

 

Koszt: 100 zł członkowie Stowarzyszenia oraz członkowie PTTK

           110 zł pozostali uczestnicy

 

Cena obejmuje: autokar, ubezpieczenie, pilotaż i przewodnictwo, wstępy do zwiedzanych obiektów, ognisko

 

Zapisy z wpłatą wpisowego przyjmowane będą w Centrum Kultury i Promocji, Rynek 5 do 26.08.2015 r.  do 7.10.2015 r.

 

Szczegółowe informacje tel. 607995379, 664040305, 505078155 (po 1500)

 

Wycieczkę poprowadzi

Witold Haspel

 instruktor przewodnictwa