Aktualności

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie – 19.06.2015r., godz. 18.00 (piątek)

Na skutek wystąpienia błędów formalno technicznych stwierdzonych przez
 Sąd Rejonowy w Rzeszowie w statucie.

            Zarząd Jarosławskiego Stowarzyszenia Przewodników Turystycznych i Pilotów Wycieczek w oparciu o § 23 ust. 4 Statutu , serdecznie zaprasza do udziału
w Nadzwyczajnym  Walnym Zebraniu Stowarzyszenia, które  odbędzie się
w dniu 19 czerwca 2015r. o godz. 18.00 w siedzibie JSPTiPW, ul. Rynek 6, III Piętro, p. 27

Porządek obrad:

1.Wprowadzenie zmian w Statucie JSPTiPW ,

2. Przeprowadzenie ponownych wyborów do władz JSPTiPW,

3. Zakończenie obrad.


Powyższe punkty Zebrania są zgodne z zaleceniami Sądu Rejonowego, XII Wydziału
Krajowego Rejestru Sądowego Oddział w Rzeszowie.                                                                       Podpisano: Zdzisława Bachanek

                                                                                                     Artur Jarosz